Na današnji dan 27. decembra 1571. godine rođen je njemački astronom, matematičar i fizičar Johan Kepler, tvorac tri zakona o kretanju planeta kojima je utvrdio valjanost heliocentričnog sistema i udario temelje nove astronomije.

Izračunao je i površinu i zapreminu geometrijskih tela koja do tada nisu proučavana. Mnogo podataka o Johan Kepleru i njegovoj porodici se zna iz horoskopa koje je sam pisao. Ti horoskopi će imati važnu ulogu u njegovom daljem životu, jer će mu izrada istih za brojne plemiće osigurati dovoljno sredstava za bavljenje pravim naučnim radom. Kepler je objavio tri poznate knjige nakon Braheove smrti: „Nova astronomija” (Astronomia nova), „Harmonije sveta” (Harmonices mundi), „Rudolfove tablice” (Tabuli Rudolphinae).