Na današnji dan, 19. februara 2014. godine, njemački naučnici izveli su do tada najpreciznije mjerenje mase elektrona. Oni su izmjerili elektron vezan za jezgro ugljenika čija je masa poznata.

Tim predvođen Svenom Šturmom sa Instituta Maks Plank za nuklearnu fiziku u Hajdelbergu obavio je mjerenje elektrona pomoću uređaja nazvanog “Peningova zamka” (Penning trap), koji zarobljava elektrisane čestice kombinacijom magneta i električnih polja. Prema proračunu njemačkih naučnika, koji je 13 puta precizniji od prethodnih pokušaja, elektron ima 0.000548579909067 jedinica atomske mase.