U sklopu provjera procedure koja je pratila nabavku ličnih karata u 2007. godini, ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović tražio je od nadležnih službi MUP-a da mu na uvid dostave tendersku dokumentaciju koja je pratila realizaciju tog posla, kao bi se, između ostalog, dodatno razjasnilo da li crnogorski građani posjeduju biometrijsku ličnu kartu, prenosi CDM.

„Iz Službe za opšte i zajedničke poslove MUP-a je tim povodom saopšteno da uvidom u arhivsku građu Ministarstva unutrašnjih poslova iz tog perioda nije pronađena tražena dokumentacija. Iz Službe za pravne, kadrovske i finansijske poslove – Biroa za javne nabavke je takođe saopšteno da nijesu u posjedu dokumentacije za nabavku sistema za elektronsku identifikaciju dokumenata iz 2007 godine“, navodi se u saopštenju MUP-a.

Iz ministarstva podsjećaju da je ugovor o nabavci ličnih karata sklopljen sa američkom kompanijom „Data Card“ državu koštao gotovo sedam milona eura.

„Ministarstvo unutrašnjih poslova će insistirati da u daljem postupku nadležni državni organi i javnost budu do detalja upoznati sa svim činjenicama i dokumentima vezanim za taj ugovor“, zaključuje se u saopštenju.

D.D.