MUP

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) je od Vlade dobilo saglasnost da, u svojstvu pripravnika, zaposli još 55 osoba koje su završile JU Viša stručna škola “Policijska akademija” u Danilovgradu

“U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova, predviđeno je zapošljavanje ukupno 55 lica, od kojih je 53 14. generacije i dva lica 13. generacije, koja su stekla diplomu navedene javne ustanove”, navode u saopštenju Vlade.
U raspravi je naglašeno da se na ovaj način obezbjeđuje nastavak reforme Policije u cilju neophodnog podmlađivanja i profesionalizacije njenog sastava.