Mladi Nikšića

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore nabavilo je četvoro specijalnih kolica koja su izrađena za potrebe olakšanog kretanja po plaži i pristupa moru, osoba sa smanjenom pokretljivošću i sa invaliditetom.

Preduzeće je doniralo kolica Savazu udruženja paraplegičara Crne Gore na čuvanje, održavanje i dalje korišćenje.
“Uvažavajući potrebe osoba sa smanjenom pokretljivošću i sa invaliditetom, JPMD je posvetilo posebnu pažnju pri izradi navedenih rampi i pratećih sadržaja, vodeći računa da budu zastupljene na najfrekfentnijim plažama u primorskim gradovima, gradeći ih u potpunosti u skladu sa smjernicama Saveza udruženja paraplegičara”, rekli su iz JPMD.
Tokom primopredaje, predsatvnici Saveza Udruženja paraplegičara su isprobali sva kolica i konstatovali u prisustvu predsjednice Udruženja, Nataše Borojević, da su kolica u ispravnom stanju i da nema uočenih nedostataka.
Javno preduzeće je početkom ljeta izgradilo pristupnu rampu za lica sa inavliditetom u Budvi na Slovenskoj plaži (gradska plaža ispred hotela Park), a početkom oktobra započeta je izgradnja pristupnih rampi u Baru na Topolici i u Tivtu na ponti Seljanovo.
Završetak radova očekivan je krajem novembra, odnosno početkom decembra tekuće godine. Pred početak ljetnje sezone 2018. godine mehanička dizalica za pristup moru osoba sa invaliditetom biće postavljena na Žutoj plaži u Kotru.
Za potrebe lica sa invaliditetom na ljeto će biti postavljene i specijalne kabine za presvlačenje na četiri navedene lokacije u Budvi, Baru, Tivtu i Kotoru.