Fond za zdravstveno osiguranje ne može precizno utvrditi da li je bilo zloupotreba recepata u izdavanju ljekova u državnim apotekama u Podgorici s obzirom na činjenicu da im „Montefarm“ nije dostavio 56 „ručno“ pisanih recepata, saznaje Pobjeda.

Fond je pokrenuo kontrolu nakon što im je Dom zdravlja Podgorica krajem prošle godine uputio zahtjev da otvore postupak na osnovu prijave tri izabrana doktora za odrasle, koji su naveli da sumnjaju da su elektronski kartoni većeg broja njihovih pacijenata zloupotrijebljeni. Ljekari su u dopisu direktoru Doma zdravlja naveli da se radi o starijim pacijentima, hroničnim bolesnicima, u čijim su elektronskim kartonima, u rubrici o terapiji, primijetili da su im u apotekama izdati brojni ljekovi, koje im oni nijesu propisali ni u elektronskoj, ni u papirnoj formi. Sporan je bio 61 „ručno“ propisan recept.
Neposrednu vanrednu kontrolu Fond je obavio u „Montefarmovim” apotekama „Podgorica“, „Kruševac“ i „Morača“ u kojima su realizovani „ručno“ propisani recepti.
“Od 61 recepta kontrolom je utvrđeno da se pet ne nalazi na odgovarajućim dnevnim specifikacijama, tako da je ukupan broj nedostavljenih, a realizovanih recepata 56. S obzirom na to da Fondu tokom kontrole nije dostavljeno preostalih 56 „ručno“ propisanih recepata, navodi ljekara iz Doma zdravlja Podgorica ne mogu se potvrditi niti opovrgnuti, jer se jedino uvidom u „ručno“ propisan recept može utvrditi koji je izabrani doktor propisao lijek i koji je lijek propisan, te da li je propisan od strane izabranog doktora i izdat u apoteci”, navodi Pobjedin izvor.
Prema njegovim riječima, ukupan broj „ručno“ pisanih recepata obuhvaćenih kontrolom za sve tri apoteke je 1.903, dok je broj preuzetih „ručno“ pisanih recepata 1.087. Više od polovine je falilo, odnosno 816.
“Vrijednost nedostajućih „ručno“ pisanih recepata (816) koji su fakturisani od strane apoteka koje su bile predmet kontrole, po odgovarajućim specifikacijama i datumima izdavanja, iznosi 6.218 eura”, kaže izvor.
On navodi da je Fond za zdravstveno osiguranje od „Montefarma“ u više navrata tražio te recepte i da su to posljednji put uradili prošle sedmice, ali da uprkos tome oni nijesu dostavljeni.
U „Montefarmu“ juče nijesu bili upoznati sa rezultatima kontrole Fonda za zdravstveno osiguranje. Kako su kazali, izvještaj im još nije dostavljen. Na pitanje da prokomentarišu da li je tačno da Fondu nijesu dostavili 56 spornih recepata, u toj apotekarskoj ustanovi tvrde kako to nije istina, te da se radi o svega dva recepta i to iz 2014. godine. Naglasili su kako će na sve navode izvještaja odgovoriti u pritužbama, na koje imaju pravo u zakonskom roku od 15 dana. Pojašnjavaju i da izvještaj u ovoj fazi nije mjerodavan, bez njihovih komentara i pritužbi.
Fond je dužan da nam dostavi zapisnik, a nakon toga „Montefarm“ ima pravo prigovora i tek nakon toga mogu da urade izvještaj i javno ga pezentuju kazali su nam iz ove ustanove.
Slučajem „recepti“ bavila se i komisija za kontrolu rada „Montefarma“ koja je, kako smo ranije objavili, utvrdila da njihovi farmaceuti nijesu zloupotrebljavali recepte. U izvještaju koji su dostavili Fondu navodi se daje neposrednim i detaljnim uvidom u 54 sporna recepta utvrđeno da na njima postoji original faksimil, potpis ljekara i pečat Doma zdravlja, što potvrđuje ispravnost recepta, na osnovu kojih su farmaceuti izdali propisane ljekove.
Utvrđeno je da ni na jednom kontrolisanom receptu nije bilo nikakve ispravke niti prepravljanja. Na listi spornih 54 recepta nalaze se ljekovi čija je cijena od 0,50 centi do 52 eura, koliko je koštao insulin. Jedan recept bio je za lijek „seratid“ koji košta 38 eura.
Ministar zdravlja sredinom prošlog mjeseca izjavio je da se ne može govoriti o zloupotrebama recepata, te da su navodi medija o prodavanju ljekova „ispod ruke“ samo „dizanje prašine”.