NVO Mladiinfo Montenegro organizuje dvodnevni trening za novinare o istraživačkom novinarstvu u hotelu “Trim”, koji će se održati 21. i 22. januara 2017. godine, sa početkom u 11 časova.

Trening predstavlja drugu aktivnost u okviru projekta „Penicilin za korupciju“ koji je podržan kroz program “Misli lokalno-djeluj lokalno! Borba protiv korupcije na lokalnom nivou” koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa NVO “Bonum” iz Pljevalja, NVO Inkubator iz Kotora i NVO, Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Podgorice, a koji finansira Evropska unija.

Generalni cilj projekta “Penicilin za korupciju” je smanjenje korupcije u zdravstvu u opštini Nikšić, prevencija i sužavanje prostora za pojavu koruptivnih radnji, vršenjem monitoringa i objavljivanjem istraživačkih tekstova na osnovu prikupljenih informacija.

Trening je namijenjen mladim novinarima koji će biti uključeni u realizaciju projekta, njih troje, a baviće se istraživačkim novinarstvom, sa fokusom na oblast zdravstva. Oni će imati priliku da od iskusnih novinara nauče razliku uzmeđu istraživačkog i „običnog“ novinarstva, upoznaju se sa zakonodavnim okvirom, kao i identifikuju potencijalne teme na kojima će raditi. Planirano je, takođe, da nastane pet istraživačkih priča o nepravilnostima i korupciji u zdravstvenim ustanovama u opštini Nikšić.

Učesnici su prethodnog mjeseca pohađali obuku iz oblasti monitoringa zdravstvenih ustanova, a od prvog februara počeće rad na terenu. Njihovi zadaci biće izvještaji o nepravilnostima u radu Doma zdravlja, Opšte bolnice Nikšić i Specijalne bolnice Brezovik, kao i istraživačke priče koje će biti objavljene na portalu www.mladiniksica.me.

Projekat će trajati četiri mjeseca, a njime želimo da poboljšamo kvalitet i bezbjednost zdravstvenih usluga, povećamo efikasnost zdravstvene zaštite, zadovoljstvo korisnika i pružaoca zdravstvenih usluga, u Nikšiću.