Mladi ljudi u Crnoj Gori su u teškoj situaciji kada je u pitanju zapošljavanje i sve više su izloženi deficitima dostojanstvenog rada u odnosu na druge grupe, ocijenjeno je iz Centra za stručno obrazovanje.

„Nedostatak hrabrosti da se uđe u sopstveni biznis, biranje radnih mjesta, zapošljavanje nestručnog kadra koji posjeduje druge kvalifikacije, a ne one koje su mu potrebne za to radno mjesto, sezonska ponuda radnih mjesta na koju se teško mladi privikavaju još više otežava i onako vrlo malu ponudu radnih mjesta“, kazali su predstavnici Centra agenciji Mina-business.

Ako se tome, kako su naveli, doda i nepotrebno nepovjerenje poslodavaca, onda su mladi u teškoj situaciji.

Iz Centra su saopštili da se, i pored nedostatka dostojanstvenih radnih mjesta za mlade, ne suočavaju svi sa istim rizikom da budu isključeni sa tržišta rada.

„Mlade žene, mladi ljudi sa niskim nivoom obrazovanja, mladi koji žive u ruralnim područjima i mladi koji nijesu socijalno umreženi su više izloženi deficitima dostojanstvenog rada u odnosu na druge grupe. Rodne razlike u učešću u radnoj snazi, zaposlenosti i nivou zarade i dalje postoje uprkos visokom nivou obrazovanja mladih žena u odnosu na muškarce“, ocijenili su iz Centra.

Iz Centra su naveli da se i uprkos napretku u pogledu ekonomske transformacije i smanjenja siromaštva koje je postignuto posljednjih godina, otvaranje novih radnih mjesta u Crnoj Gori i dalje sporo realizuje.

„Crna Gora je posebno pogođena visokim stopama nezaposlenosti mladih i neformalne zaposlenosti“ rekli su predstavnici Centra.

Oni su naveli da je u 2015. godini oko 63 odsto mladih završilo srednju školu, a skoro 23 odsto imalo fakultetsko obrazovanje.

„Udio nisko kvalifikovanih mladih koje iznosi 12,3 odsto daleko je ispod prosjeka zabilježenog u zemljama Evropske unije (EU) gdje iznosi 33,4 odsto. Podaci pokazuju da mladi sa većim stepenom obrazovanja imaju veće šanse za zaposlenje, imaju veće zarade i brže ostvaruju tranziciju do posla, a time je i manja vjerovatnoća siromaštva i neaktivnosti u odnosu na mlade koji imaju samo osnovno i srednje obrazovanje“, objasnili su iz Centra.

Iz Centra su naveli da fakultetsko obrazovanje, međutim, ne oslobađa od rizika nezaposlenosti, s obzirom na to da je stopa nezaposlenosti među diplomcima oko 32 odsto.

„Ovako visoka stopa nezaposlenosti među diplomcima postoji, prije svega, zbog neusklađenosti između vještina koje mladi stiču u školi i onih koje poslodavci traže, niska stopa otvaranja radnih mjesta u državi, struktura ekonomije koju karakteriše ograničen kapacitet apsorpcije mladih sa stečenim visokim obrazovanjem“, smatraju u Centru.

Mala ponuda radnih mjesta i nesinhronizovana upisna politika, kako su saopštili, omogućavaju sticanje fakultetskih diploma kako na prostoru Crne Gore tako i u regionu što utiče na to da je ponuda visokoškolaca mnogo veća nego potražnja.

„Vlada ulaže napore da se suoči sa ovim problemom, međutim ne može obezbijediti svima radno mjesto, jer je to uslovljeno privrednim razvojem i novim kapitalnim investicijama koje treba da stvore i ponude veći broj radnih mjesta“, rekli su iz Centra.

U Centru smatraju da je u Crnoj Gori preduzetničko učenje veoma razvijeno u srednjem stručnom obrazovanju, što je i potvrđeno u brojnim međunarodnim izvještajima.

„U srednjem stručnom obrazovanju uveden je predmet Preduzetništvo u svim obrazovnim programima i formirani su Preduzetnički centri u pojedinim školama, koji doprinose daljem razvoju i unaprijeđenju preduzetničkog učenja“, naveli su iz Centra.

Kako su objasnili, osmišljeni su razni oblici preduzetničkog učenja kroz vannastavne aktivnosti, kao što su Preduzetnički klubovi, koji su u prethodnim godinama formirani u velikom broju u srednjim stručnim školama.

„Urađena je i obezbijeđena literatura za nastavnike i učenike, obučeni su svi nastavnici u Crnoj Gori za realizaciju tog predmeta i organizovana su brojna takmičenja i sajmovi iz oblasti preduzetništva“, zaključili su iz Centra