Nevladina ogranizacija Ekološki pokret Ozon i Centar za demokratsku tranziciju (CDT) predstavili su predloge mladih Nikšićana koje lokalna uprava treba da finansira iz budžeta tokom tekuće godine, a koji su vezani za očuvanje i unaprijeđenje kvaliteta životne sredine.
Pomenute organizacije su kroz projekat ,,Tvoj novac, tvoj grad, tvoj izbor”, u kojem je kroz višednevne radionice i konsultacije učestvovalo preko 100 mladih, usvojile najbolje predloge i dostavili ih Opštini.
Mladi Nikšićani su kao jedan od prvih predloga izdvojili izgradnju spomenika Ljubu Čupiću, koji bi trebalo postaviti na Trgu slobode.
Oni su se usaglasili da veliku pažnju treba posvetiti zelenim površinama, zbog čega bi trebalo unaprijediti funkcionalnost gradskog parka, te urediti zelenilo i postaviti klupe u ulicama Veselina Masleše i Serdara Jola Piletića.
U njihovim predlozima nalaze se i planovi održavanja šetalista od Ekonomske škole do Gimnazije, kao i uređenje samog urbanog jezgra grada, postavljanjem sadržaja za sve starosne uzraste na gradskom trgu.
Izgradnja biciklističke staze u samom centru grada je takođe jedan od predloga koji su iznijeti kroz projekat, kao i postavljanje reciklažnih dvorišta koja bi omogućila selektivno odlaganje otpada.
Kao najzahtjevniju stavku mladi Nikšićani koji su učestvovali u projektu, izdvojili su realizovanje kružnog toka i asfalitanje ulica uz Bulevar 13. jul u Kličevu.
,,Nama je jedan od najvažnijih ciljeva od početka rada da Nikšiću povratimo stari sjaj i da bude prepoznat kao kvalitetna životna sredina sa perspektivom za mlade ljude, kao otvoren grad velikog ‘zelenog’ srca u koji će se rado dolaziti i ostajati, a ne prolaziti i odlaziti kako je nažalost to sada trend. A da bi se to ostvarilo potrebno je mladim ljudima sa vizijom omogućiti da utiču na sve važne infrastrukturne projekte i uvažiti njihove potrebe i želje, što je projekat “Tvoj novac, tvoj grad, tvoj izbor“ i prepoznao”, saopštio je direktor Ekološkog pokreta Ozon Aleksandar Perović.
,,Ozon” i CDT su u okviru projekta realizovali edukativne i konsultativne radionice o učestvovanju u raspodjeli budžeta za mlade iz mjesnih zajednica “Centar jedan”, “Centar dva” i “Kličevo”, koje su bile praćene kampanjom na društvenim mrežama i podjelom informativnih materijala prolaznicima u urbanom jezgru Nikšića.
Projekat “Tvoj novac, tvoj grad, tvoj izbor“ sufinansiran je od strane opštine Nikšić sa 1.993, 80 eura putem javnog konkursa za NVO za 2016. godinu.