arhiva

Nove mjere Vlade doprinijeće očuvanju likvidnosti, radnih mjesta, kao i oporavku i rastu poslovne aktivnosti, smatraju turistički poslenici. Oni su apelovali da se poslovnim subjektima, koji su ušli u reprogram obaveza, otklone prepreke da koriste benefite podrške.

Na sjednici Odbora turizma i ugostiteljstva Privredne komore Crne Gore je pored četvrtog paketa ekonomskih mjera, prezentovana i informacija o projektu Regionalni fond za izazove (RCF), te analiza dualnog obrazovanja za period 2017-2020. godine. U okviru stalne aktivnosti Odbora na promociji i podršci domaćih proizvođača, tokom sjednice je predstavljeno poslovanje kompanije „Mile Bacci”, crnogorskog proizvođača sladoleda.
“Posebno važnim smatramo nastavak subvencija na zarade, povećanje njihovog iznosa, odlaganje poreza i doprinosa na zarade i podršku novom zapošljavanju, kao i nastavak podrške privredi u dijelu kredita IRF-a i poslovnih banaka”, saopštio je predsjednik Odbora Ranko Jovović.
Tu se prije svega misli na obezbjeđivanje novih i reprogram postojećih kredita za privredne subjekte iz sektora turizma i ugostiteljstva, uz grejs period od 24 mjeseca u kom će država subvencionisati kamatnu stopu. Riječ je i o obezbjeđivanju kreditnih linija za likvidnost i obrtna sredstva, uz grejs period od 12 mjeseci, pri čemu će država subvencionisati kamatnu stopu maksimalno do tri odsto za privredne subjekte iz ovog sektora, preduzetnike, mikro i mala preduzeća iz ugroženih djelatnosti, kojima je pored navedenog potrebno obezbijediti i dio kolaterala iz Garantnog fonda.
Odbor je pozvao da se dodatno razmotri ostvarivanje zahtjeva za subvenciju u iznosu od 100 odsto minimalne zarade za sve zaposlene u nekoj od ugroženih djelatnosti, nezavisno od datuma osnivanja firme. Potrebno je razmotriti dodatna proširenje liste ugroženih djelatnosti i uvođenje probnog rada za novozaposlene kojima se subvencionira zarada.
U Uredbi i uslovima za odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja treba izmijeniti period reprograma obaveza od 1. juna do 31. decembra 2020. godine, smataju turistički poslenici.
Limit dodijeljene državne pomoći koji je paketom mjera određen na 800.000 eura potrebno je povećati na 1,8 mil.eura u skladu sa novim Privremenim okvirom državne pomoći za podršku privredi tokom pandemije covid-19, koji je usvojila Evropska komisija početkom februara.
Jovović je pozvao da se implementiraju kratkoročne i realizuju dugoročne mjere iz trećeg paketa koje imaju razvojni karakter i posebno su značajne za diverzifikaciju crnogorske privrede. Donosioci odluka u narednom periodu bi trebalo da razmotre mogućnost smanjenja opterećenja po osnovu rada (doprinosa), čime bi se uticalo na povećanje zarada zaposlenih i oslobađanje sredstava poslodavcima za potencijalna nova zapošljavanja i investicije.
“Potrebno je izmijeniti Zakon o porezu na nepokretnosti čime će se utvrditi manji raspon poreske stope, tako da gornja granica iznosi 0,5% tržišne vrijednosti nepokretnosti, i na taj način onemogućiti različit fiskalni tretman privrednih subjekata u zavisnosti od toga u kojoj opštini posluju”, zaključio je Odbor.
Privrednici su takođe ocijenili da su previsoke tarife koje od njih naplaćuje Organizacija za zaštitu prava autora muzike PAM, pa je inicirano formiranje radne grupe koja će pregovarati sa ovom Organizacijom oko novog tarifnika.
Rasprava o četvrtom paketu mjera
Četvrti paket predstavila je sekretarka Odbora Sanja Marković, uz osvrt na uticaj pandemije na turističku privredu tokom 2020. godine.
“Posljedice izazavane pandemijom korona virusa najsnažnije se osjećaju u turizmu. U kolektivnom smještaju u 2020 .godini je zabilježen pad dolazaka turista od 79 odsto i pad noćenja od 80 odsto. Prosječan broj zaposlenih u sektoru Usluge smještaja i ishrane je manji za 26 odsto u odnosu na 2019. godinu. Ukupni ostvareni prihodi od turizma za prva tri kvartala 2020.godine bilježe pad od 88 odsto u odnosu na isti period prethodne”, navela je Marković.
Mjere podrške iz četvrtog paketa se odnose na prvi kvartal 2021. godine i usmjerene su na održavanje nivoa zaposlenosti, pospješivanje likvidnosti, povećanje broja turista, stabilnost poljoprivrede kao i ka ranjivim kategorijama stanovništva. Procjena ukupnog direktnog i indirektnog fiskalnog uticaja realizacije mjera je oko 163 miliona eura.
Podrška privredi je predviđena kroz subvencioniranje zarada (22 miliona eura) te odlaganje i reprogram plaćanja poreza i doprinosa na dohodak (120 miliona).
Među mjerama koje su fokusirane na turizam i ugostiteljstvo su umanjenje godišnje naknade za korišćenje morskog dobra, sa fiskalnim efektom od 3,5 miliona eura, subvencioniranje turoperatora vrijedno 150.000 eura, te kao potpuno nova mjera, turistički vaučeri za prosvjetne i zdravstvene radnike i podrška izdavaocima privatnog smještaja, sa efektom procijenjenim na 5,5 miliona eura.
Marković je govorila o rješenju Vlade da zbirni iznos svih dodijeljenih državnih pomoći po jednom korisniku ne smije preći 800.000 eura. Apostrofirala je da je Evropska komisija 1. februara odlučila da produži i proširi Privremeni okvir državne pomoći za podršku privredi tokom pandemije COVID-19 do 31. decembra 2021. godine, te omogućila da državna pomoć po kompaniji iznosi do 1,8 miliona eura.
Nikola Buzdovan iz Udruženja ugostitelja smatra da privrednici u ovom sektoru nailaze na brojne probleme koje je neophodno otkloniti kako bi dobili podršku za zaposlene u visini 220 eura po zaposlenom. Istakao je da ugostiteljima više znači ova podrška od subvencija za novozapošljavanje, pošto su se tokom korona krize trudili da zadrže sav kadar. Državna sekretarka je odgovorila da je podrška novom zapošljavanju prije svega usmjerena na suzbijanje sive ekonomije, između ostalog i u ovom sektoru.
“Potrebno je omogućiti ugostiteljima duže radno vrijeme i to će biti najbolja podrška uz predviđene mjere”, izričit je Buzdovan.
Predstavnik Centralne banke Dejan Vujačić govorio je o mjerama podške sa aspekta te finansijske institucije, naglašavajući da su banke ovom sektoru odobravale kredite po nižoj ponderisanoj kamatnoj stopi od prosječne.
“Ukupni bruto krediti su u 2020. godini porasli 3,4 odsto. Međutim, ukupni krediti za sektor usluga pružanja smještaja i ishrane su porasli 28 odsto, tako da ne dijelim stav da su banke bile restriktivne. Banke u ovom trenutku posjeduju značajan potencijal za odobravanje novih kredita, s obzirom na to da likvidna aktiva iznosi preko milijardu eura i predstavlja preko 22 odsto ukupne aktive”, poručio je Vujačić.
Svetlana Šljivančanin, glavna turistička inspektorka, ocijenila je da je posao inspektora u vrijeme pandemije jako kompleksan, te da je destimulišuće za suzbijanje sive ekonomije to što su kazne za kršenje kovid-mjera veće nego za rad bez odobrenja.
Izvor: Pobjeda