Milović: Drva će se oduzimati i lagerovati u krugu Javorka

Kod Treske opet se prodaju drva, iako je za ovu djelatnost Opština Nikšić prodavcima oderedila mjesto za prodaju na Starom pazarištu.

“Službenici Komunalne policije u protekla dva dana izašli su na lice mjesta a po prijavi građana, izvšili komunalni nadzor i sačinili zapisnike. S obzirom da na prikolicama i vozilima u momentu komunalnog nadzora nije bilo broja mobilnih telefona i registarskih oznaka, predmet smo proslijedili Sekretarijatu za inspekcijski nadzor. Sekretarijat će povesti postupak utvrđivanja i uklanjanja istih, tako što će angažovati izvršnu službu koja će prinudno odvesti drvne sortimente namjenje prodaji, ukoliko vlasnici iste ne uklone”, kazao nam je načelnik Komunalne policije Nikšić, Novica Milović.
Do sada se funkcionisalo i na osnovu upozorenja i dogovora sa vlasnicima da prodaju drvnih sortimenta vrše na prostoru kod stočnog pazarišta, koji je za te nemjene i uređen.
“Tako da nije bilo sankcija već su isti bili složni sa tim. Međutim ukoliko bude potrebno nažalost, moraće se pristupiti represivnijim mjerama sankcijama i oduzimanju drvnih sortimenata koja će biti odvezena i lagerovana u krugu fabrike Šik Javorka na Duklu”, istakao je Milović.
Ekipa portala na Starom pazarištu nije zatekla prodavce, a oni su se u ranijim razgovorima žalili da je tamo prodaja veoma slaba.
Prodaja drva na parking zoni u Nikšiću
U blizini centa grada (zgrada Treske), prodavci drva opet su postavili svoje prikolice i drva na nedozvoljene lokacije.