Ekonomsko državljanstvo Crne Gore od prošlog do jula ove godine dobilo je 109 stranih državljana, pokazao je najnoviji radni dokument Evropske komisije.

“Zlatni pasoš” ili projekat sticanja crnogorskog državljanstva na osnovu novčanog ulaganja u razvojne projekte realizuje se od januara 2019. a uvela ga je prethodna Vlada Duška Markovića na period od tri godine, a nova Zdravka Krivokapića najavila da će ga ukinuti 2022. godine.
Što se tiče državljanstva putem ulaganja, izdato je ukupno 109 rješenja o prijemu u crnogorsko državljanstvo za 37 podnosilaca zahtjeva i 72 člana porodice, kako piše u dokumentu Evropske komisije. Najviše državljanstva izdato je investitorima iz Ruske Federacije – 31, dok je kineskim investitorima izdato 28 rješenja.
Ukupno 12 investitora iz Pakistana dobilo je crnogorski „zlatni pasoš“, 10 iz Libana, devet iz Egipta.
Petoro turkmenistanskih biznismena dobilo je ekonomsko državljanstvo, četvoro iz Saudijske Arabije, troje iz Bjelorusije i Hong Konga, a dvoje iz SAD. Po jedan biznismen iz Irana i Kazahstana dobili su naše papire.
Iz Vlade je ranije saopšteno da su ekonomsko državljanstvo Crne Gore do 21. juna ove godine tražila su 693 stranca.
Za crnogorski ekonomski pasoš najviše je, 284 zainteresovanih državljana Rusije, Kine 143, Sjedinjenih Američkih država 50 i Libana 41.
Zbog uvođenja ekonomskog državljanstva Crnoj Gori su, u više navrata, stizala upozorenja od strane Evropske unije a poslednje je objavljeno u Radnom dokumentu o stanju u poglavljima 23 i 24, iz novembra 2019. godine.
Ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović kazao je da se program dodjeljivanja ekonomskog državljanstva neće produžavati.
“Ovaj program može usporiti proces pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji”, kazao je Milatović krajem maja u crnogorskom Parlamentu i dodao da on nema spisak lica koja su do sada dobila ekonomsko državljanstvo.
Dok traje trogodišnji projekat prethodne Vlade stranci zainteresovani za crnogorski ekonomki pasoš uz zahtjev ( aplikaciju) treba da dostave potvrde o uplati od 15.000 eura za aplikanta, i po 10.000 za najviše četiri člana porodice, a za svakog sljedećeg člana još 50.000 eura.
Uz to stranac je dužan, navodi Vlada, da podnese dokaz da je Agent za međunarodnu ocjenu podobnosti dao pozitivno mišljenje i dokaz o porijeklu novca koji je namijenjen za ulaganje u Crnu Goru.
Da bi dobili crnogorsko ekonomsko državljanstvo aplikanti su dužni uplatiti Vladi još 100.000 eura po zahtjevu, i najmanje 450.000 eura u neki od projekata u Podgorici ili primorju.
Ukoliko su u pitanju razvojni projekti u nerazvijenom sjeveru Crne Gore, ulaganje je 250.000 eura.
Vlada je konstatovala da postupak sticanja ekonomskog državljanstva “u značajnoj mjeri otežan” zbog toga što je u većini država iz kojih dolaze aplikanti otežan postupak legalizacije ličnih dokumenata (lična karta, pasoš …), a u nekim i onemogućen, zbog administrativnih restrikcijama koje su države uvele u cilju suzbijanja širenja virusa kovid-19”, saopšteno je 24. juna iz Vlade .