U sali Zahumlja će danas u 20 časova biti izveden poetski performans pod nazivom MetaLpoetika.

Poetski performans grupe EufonijArt nudi orfičku iluziju saglasja različitih umjetničkih izražaja. Obale Rajne Miodraga Pavlovića traže Ponešto za prevarante, opatice, piljare i tebe, Čarlsa Bukovskog, dok Čovek Dušana Vasiljeva, peva posle rata, a Vuk Mandušić se otima od sna u Njegoševom scenariju vijenca od Gora.

Poetski sadržaj je aktualizovan uvezanošću sa savremenim muzičkim trenutkom, tako Soba Senide traži San Vuka Mandušića, zvučni zapis Zitti e buoni, Mäneskina podvlači tok recitala i sve teče skladno uz You can be the boss, Lane del Rej, prateći emotivne dijagrame izvođača.

Oni vas vještom rukom vode kroz
dramski zaplet poetskog štiva, dajući život pjesničkoj riječi kroz katarzu šapata i krika. Segmenti ovog scenskog izraza su uvezani zbijenim proznim tekstovima Poliptiha, autorke Tatjane Zeković: Pjesnik, Inspiracija, Poezija, Publika.
Na publici je samo da otvori uho, vješto vođena vokalom Sofije Kirsanov i Ilije Boškovića, meštrima interpretacije, Tare Đurković, Tatjane Zeković, Anastasije Brajović i Todora Mitrovića. Muzičkom pratnjom gitare Pavla Bojovića i Vedrana Zekovića, bubnjem Đorđa Vukićevića, klavijaturom i vokalom Iskre Zeković.
Autorka plakata je Sofija Kirsanov.
Projekat potpisuje prof. maternjeg jezika Sonja Šaković.