Site icon Mladi Nikšića

Međunarodni dan biološke raznolikosti

Međunarodni dan biološke raznolikosti proglasili su Ujedinjeni narodi 1993. godine, kako bi ukazali na veliku ulogu koju biološka raznolikost ima u održivom razvoju.

Obilježava se svake godine 22. maja kao spomen na 22. maj 1992., datum usvajanja teksta Konvencije o biološkoj raznolikosti.

Naša zemlja pridružila se svijetu u nastojanjima za očuvanje biološke raznolikosti i unapređenje zaštite prirode.

 

Exit mobile version