Upravi za nekretnine, shodno postojećem Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta, nedostaje 100 stručnih i stalno zaposlenih službenika, prenosi Analitika.

“Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za nekretnine, planirano je ukupno 432 zaposlenih. Na kraju 2016. godine u Upravi je bilo zaposleno na neodređeno radno vrijeme 330 službenika. Upravu je u toku 2016. godine, po raznim osnovama napustilo 19 službenika. Napominjemo, da je i u toku 2016. godine postojao problem popunjavanja radnih mjesta“, navodi se u godišnjem izvještaju o radu ovog državnog organa. U izvještaju nije navedeno da li je i koliko ljudi angažovano na određeno vrijeme.

U dokumentu se konstatuje da je Uprava prole godine, uz velike kadrovske probleme koji su je pratili, ostvarila dobre rezultate u poslovima prvostepenog upravnog postupka, imajući u vidu svu složenost i obim poslova i radnih zadataka koji su utvrđeni propisima.

“Tokom 2016. godine za izvještajni period u radu je bilo 60.018 predmeta, i karakterističan je podatak da je došlo do povećanog broja predmeta. U izvještajnom periodu od ukupnog broja primljenih predmeta riješeno je 57.573 predmeta. U radu je ostalo 2.445 predmeta, što predstavlja 4,07 % od ukupnog broja predmeta u radu”, konstatuje se u dokumentu.

Na poslovima upravnog postupka priliv predmeta je uvećan za 8,4odsto. Obrazloženje broja nezavršenih predmeta stoji na činjenici da je promjenom rukovodstva Uprave tokom 2016. godine koje je trajalo pet mjeseci, došlo do otpuštanja službenika koji su radili na poslovima upravnog postupka, ali uz velike napore prekovremen rad, angažovanjem svih kapaciteta Uprava je poslednjih mjeseci dovela taj broj na minimum. Za izvještajni period Uprava je izdala 179.199 uvjerenja, koja se odnose na listove nepokretnosti, kopije planova i uvjerenja o posjedovanju/neposjedovanju nepokretnosti.

Uprava i dalje na ovim poslovima radi sa smanjenim kapacitetima, jer jedan dio samostalnih savjetnika, diplomiranih pravnika angažovan na poslovima u Komisijama za izlaganje podataka o nepokretnostima na javni uvid na teritorijama Opština Podgorice, Andrijevica, Nikšić, Šavnik, Berane, Plav, Rožaje, Bijelo Polje, Pljevlja i Mojkovac.

“U Upravi, u toku ovog izvještajnog perioda i dalje su nastavljene aktivnosti na prioritetnim predmetima eskproprijacija i isti zahtijevaju uključivanje svih kapaciteta Uprave, radi realizacije kapitalnih projekata koji su veoma značajni za državu iz oblasti saobraćaja, energetike i turizma, a pogotovo poslovi na auto putu Bar – Boljari, dalekovod primorje – Pljevlja, optički kabal „Terna”, put Berane- Lubnica- Kolašin, kao i izrada elaborata eksproprijacije i sprovodjenje Upravnog postupka eksproprijacije za sve infrastrukturalne projekte u CG u Područnim jedinicama Podgorici, Cetinju, Beranama, Bijelom Polju, Kolašinu, Kotoru, Šavnik, Žabljak, Pljevlja i Nikšiću kao i u drugim gradovima gdje su kapitalne projekte sprovodile lokalne samouprave. Na osnovu aktivnosti izrade katastra nepokretnosti od ukupne teritorije države ostalo je deset odsto nepremjerenog dijela (dio nikšićke opštine) teritorije odnosno popisnog katastra”, zaključuje se u izvještaju.