Učiteljice četvrtog razreda JU OŠ „Luka Simonović“ su juče za svoje učenike pripremile aktivnost tokom koje su pokušale podići svijest o bitnim društvenim temama.

Učenici su gledali Unicefove filmove o aktuelnim temama, uključujući dječija prava, život njihovih vršnjaka u nekim drugim zemljama, kao i o socijalnom eksperimentu o odnosu ljudi prema djeci različitog statusa.

Zatim je organizovana medjuodjeljenjska debata o ovim i drugim temama, kao i izrada panoa koji će krasiti njihove učionice.