Društvenim mrežama kruži link koji vodi na web odredište koje će smartfone s iOS-om natjerati na ponovno pokretanje, a Androide i personalne računare usporiti.

Link crashsafari.com preopteretiće web preglednik rastućim samogenerišućim skupom znakova upisanih u polje za adresu, piše Tportal.

Nakon dvadesetak sekundi prisiliće iPhone na ponovno pokretanje, pri čemu će se uređaj značajno zagrijati dok pokušava “prožvakati” računarski kod web adrese.

Pošto koriste iOS, nešto slično događa se i na iPadima, a čak i uređaji s Androidom i Chromeom uspore rad. U manjoj mjeri nevolja će biti i sa desktop računarima i laptopima: na Macovima će se srušiti Safari, dok će usporiti rad Chromeu.

Problem rješava ponovno pokretanje iPhonea i zatvaranje Chromea.