Site icon Mladi Nikšića

Likvidna sredstva u februaru 1,08 milijarde eura

Mladi Nikšić

Prosječna likvidna sredstva banaka u februaru su iznosila 1,08 milijardi eura, što je 1,6 odsto više nego u januaru.

Prosječna likvidna sredstva u februaru su u odnosu na isti period prošle godine bila veća 9,9 odsto.
Koeficijenti likvidnosti za bankarski sistem u cjelini su, na dnevnom i dekadnom nivou, bili iznad propisanih minimuma.
Bilansna suma banaka na kraju februara iznosila je 4,66 milijardi eura i bilježi rast od jedan odsto u odnosu na januar, dok je u odnosu na februar prošle godine pala 0,3 odsto.
U strukturi aktive banaka, u februaru su dominantno učešće od 68,5 odsto ostvarili ukupni krediti, nakon kojih slijede novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka sa 19,7 odsto, hartije od vrijednosti sa 10,3 odsto, dok se 1,5 odsto odnosilo na preostale stavke aktive.
U strukturi pasive, dominantno učešće od 73,3 odsto ostvarili su depoziti, nakon kojih slijedi kapital sa 12,8 odsto, pozajmice sa 10,2 odsto, dok se na ostale stavke odnosilo 3,7 odsto ukupne pasive.
Ukupan kapital banaka na kraju februara iznosio je 595,9 miliona eura i bilježi rast od 0,8 odsto na mjesečnom nivou, dok je na godišnjem oslabio 2,8 odsto.
Izvor: Pobjeda
Exit mobile version