Likvidna aktiva banaka u avgustu je, u odnosu na isti mjesec prošle godine, bila manja 1,43 odsto.

Koeficijenti likvidnosti za bankarski sistem u cjelini su, na dnevnom i dekadnom nivou, bili iznad propisanih minimuma.

Bilansna suma banaka na kraju avgusta iznosila je 6,78 milijardi eura i zabilježila je rast u odnosu na jul 1,85 odsto, dok je na godišnjem nivou ojačala 12,55 odsto.

U strukturi aktive banaka, u avgustu su dominantno učešće od 59,6 odsto ostvarili ukupni krediti, nakon kojih slijede novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka sa 21,08 odsto, hartije od vrijednosti sa 19,1 odsto, dok se 1,22 odsto odnosilo na preostale stavke aktive.

U strukturi pasive, dominantno učešće od 81,24 odsto ostvarili su depoziti, nakon kojih slijedi kapital sa 11,66 odsto, pozajmice sa četiri odsto, dok se na ostale stavke odnosilo 3,1 odsto ukupne pasive.

Ukupan kapital banaka na kraju avgusta iznosio je 790,2 miliona eura i na mjesečnom i godišnjem nivou bilježi rast od 2,32 odsto, odnosno 29,47 odsto.

Izvor: MINA BUSINESS