Filip Lazović

Savjetnik za pravna pitanja i socijalni dijalog u Uniji poslodavaca Filip Lazović poručuje da je ta organizacija spremna na dogovor oko neradne nedjelje, bez obzira na odluku Ustavnog suda, koji je kompletiran.

Unija poslodavaca Crne Gore UPCG je još 2019. godine Ustavnom sudu uputila inicijativu za ispitivanje Zakona o unutrašnjoj trgovini kojim je predviđeno uvođenje neradne nedjelje za trgovine na malo i veliko.
Lazović je izjavio sa mu se čini da su na dobrom putu da se dođe do nekog rješenja koje će biti održivo, osim ako se prije toga oglasi Ustavni sud, što će da predstavlja neke druge okolnosti i ako se to desi oni bi pokušali to da upodobe, jer se sada mora konstatovati i uvažiti da se tri godine nije radilo nedjeljom. Bili bi na fonu da se nađe dogovor jer ovakvo stanje nije održivo, ako želimo da od privrede generiše više novca.
U Skupštini je ove sedmice usvojen set izmjena finansijskih zakona, kojim se uvode i uvećavaju akcize na neke proizvode, kao i veći porezi na skupe nekretnine. Lazović kaže da je UPCG pokušala da interveniše na neka rješenja, ali nijesu uspjeli da utiču prije svega na izmjene Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Lazović je izjavio da svi ovi zakoni imaju za cilj da povećaju prihodnu stranu budžeta, te da se zna da budžet nije i dobrom stanju i da se mogu očekivati i nova zaduživanja.
Navodi da izmjene zakona nose i neke rizike u odnosu na one privredne subjekte koji ne vrše zloupotrebe.
“Ovaj zakon se odnosi samo na subjekte registrovane u Crnoj Gori, ali ne i na one koji rade u sivoj ekonomiji”, kaže Lazović, te zbog toga poziva na odlučnu borbu protiv takvog poslovanja. On ističe da da neke procjene pokazuju da je 20% poslovanja u sivoj ekonomiji, ali kako dodaje, borba protiv toga je mnogo više od izmjena zakona.
“Potrebno je napraviti sistem u kojem će svi privredni subjekti poslovati u jednakim uslovima. To je ono što bi trebalo da bude osnovna pretpostavka kada osnivate preduzeće, da ćete biti jednako tretirani kao i svi ostali”, naveo je Lazović.
Ističe i da UPCG ima velika očekivanja od Radne grupe koja je osnovana u cilju suzbijanja sive ekonomije.
“Za to nam je potrebno društvo u cjelini, a to je nešto što nam garantuje izvjesne prihode u budžet to bi trebalo da znaju i građani, počevši od onoga da ne kupujete proizvode bez fiskalnog računa”, poručio je Lazović.
Česte izmjene zakona, kako navodi Lazović, ne odgovaraju nijednom privrednom subjektu, posebno ne malim privrednicima.
Lazović podsjeća i da će, nakon usvojenih izmjena zakona, izvjesno doći do poskupljenja cigareta, što kako dodaje, uvijek sa sobom donosi i rizik od rasta sive ekonomije.
Kada je riječ o akcizama na slatkiše, Lazović kaže da će se rast cijena neminovno desiti, a u kojoj mjeri to zavisi od vrste slatkiša, od trenutnih cijena.
Kada je riječ o trgovačkim maržama on kaže da je to stvar tržišta.
“Doći će neki novi igrači i investitori i dodatno će iznivelisati stanje na tržištu”, poručio je Lazović.
Kada je riječ o povlačenju Zakona o igrama na sreću, ispostavilo se, navodi Lazović, da je to problematična i veoma zastupljena djelatnost u Crnoj Gori.
“To je neko trvljenje između interesa priređivača i države i mi očekujemo da se to uredi na najbolji mogući način da budu zadovoljeni interesi i jedne i druge strane”, poručio je Lazović.
UPCG će i ove godine uraditi istraživanje o poslovnom ambijentu, a Lazović očekuje i da se tom dokumentu posveti pažnja.
Od 1. januara počela je i primjena novog Opšteg kolektivnog ugovora, a Lazović navodi da nijesu uvedene drastične promjene.
“Opšti kolektivni ugovor se primjenjuje bez značjanih problema imamo određena pitanja u vezi sa primjenom nekih rješenja, ali to se rješava i funkcioniše i ništa se novo nije desilo”, kazao je Lazović.
On je naveo i da je trend u Evropi uvećana dnevnica za rad nedjeljom.
“Sigurno da postoje poslodavci koji su nezadovoljni takvim rješenjem, a da li postoji rješenje oko kojeg su svi zadovoljni, sigurno da ne postoji”, poručio je Lazović.