Senat Univerziteta Crne Gore ponovo nije dozvolio profesorima Savu Lauševiću i Borisu Brajoviću sa Filozofskog fakulteta u Nikšiću angažman na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini.
 
Senat Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj 17. septembra, nije odobrio Lauševiću i Brajoviću angažman na Filozofskom fakultetu Univerziteta Istočno Sarajevo na Palama i na Akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju, nakon čega su se profesori žalili jer to tijelo, navodno, prilikom odlučivanja nije imalo kvorum.
Brajović je prilikom novog odlučivanja, dobio jedan glas za, a Laušević četiri, što nije bilo dovoljno da bi im se odobrio angažman van UCG. Na prethodnom glasanju za Brajovića je od 41. člana Senata, koji imaju pravo glasa, 12 glasalo za, sedam je bilo uzdržanih, dok niko nije bio protiv. Za Lauševića se 14 članova izjasnilo pozitivno, troje je bilo uzdržanih i niko protiv. Brajović je tražio odobrenje za angažman na Filozofskom fakultetu Univerziteta Istočno Sarajevo na Palama i na Akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju, gdje je trebalo da predaje Vizantijsku filozofiju, odnosno Osnovne estetičke pojmove. Profesor Savo Laušević tražio je odobrenje za angažman na Filozofskom fakultetu Univerziteta Istočno Sarajevo na Palama, a predavao bi predmete Uvod u filozofiju, Filozofija istorije, Filozofija politike i Fenomenologija. Vijeće Filozofskog fakulteta u Nikšiću je u dopisu Senatu predložilo da se obojici profesora dozvoli angažman van Crne Gore.
Senat je u četvrtak odobrio profesorici Miri Vučeljić sa Prirodno-matematičkog fakulteta UCG da može biti angažovana na Filozofskom fakultetu na Palama. Pozitivno mišljenje dobila je i profesorica Jelica Stojanović sa Filozofskog fakulteta u Nikšiću, koja će moći da predaje na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici.