Dvodnevni trening „Kurs preduzetništva i izrada biznis plana“, koji je organizovala Humanitarna Organizacija „Božur“, završen je u Tehnopolisu u petak.

 

Humanitarna Organizacija Božur, kao partner Katoličke službe pomoći (CRS), i donatora Biroa za populaciju, izbjeglice i migracije (BPRM), pri ambasadi Sjedinjenih Američkig Država, realizuje projekat „Integrisana podrška za raseljena lica i izbeglice u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji“.

U sklopu projekta u opštini Nikšić biće podržano 30 porodica sa kupovinom opreme za pokretanje ili proširenje poslovnih aktivnosti, kao i kroz stručnu podršku vezanu za poslovnu aktivnost kojom žele da se bave.

Projekat se realizuje uz podršku i u saradnji sa opštinom Nikšić.