U okviru programa razvoja kulture u Nikšiću, u srijedu 10. februara ove godine biće održana tribina ,,Kultopis“ u Javnoj ustanovi ,,Zahumlje“. Tribina će biti održana u 19 časova, a gost će biti istoričar Aleksandar Saša Čilikov.

Čilikov je rođen 1950. godine u Beogradu. Studirao je Filozofski fakultet u Beogradu – grupa za istoriju umjetnosti. 1977. diplomirao je na temu ,,Ikonostas manastira Morače“, gdje mu je mentor bio prof. dr Vojislav J. Đurić.
Takođe deset godina kasnije Čilikov je magistrirao na istom fakultetu. Tema mu je bila ,,Manastir Podslava“, a mentor je bio takođe pomenuti prof.dr Vojislav J. Đurić, dok je doktorirao 2008. godine.
Čilikov je trenutno zapošljen kao vanredni profesor na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju. “Kultopis” organizuje JU “Zahumlje” u okviru Programa podrške razvoju kulture u Nikšiću.