Svršeni studenti sa stečenom diplomom Prirodno-matematičkog fakulteta (PMF) konkurentni su na tržištu rada, zbog čega nijesu primorani da valorizaciju svog znanja i diplome traže van Crne Gore. To je ocijenio predsjednik Studentskog vijeća PMF Seid Kršić.

 

„Svršeni studenti sa stečenom diplomom konkurentni su na našem tržištu rada, i zbog toga nijesu primorani da valorizaciju svog znanja i diplome traže van granica naše zemlje, ali ako svoje znanje žele da usavrše – imaju otvoren put, jer su naše diplome priznate u inostranstvu“, kazao je Kršić agenciji MINA.

Takođe, kako je naveo, PMF ima najveći broj objavljenih naučnih radova na Univerzitetu Crne Gore.

„Tako da je njegovo mjesto u obrazovnom sistemu, kao i na tržištu rada, veoma respektabilno, pa se tu i ogleda naša prednost u odnosu na ostale“, dodao je Kršić.

Prema njegovim riječima, značajan broj eminentnih profesora, pažljiva i detaljna organizacija studijskih programa koji se iz godine u godinu dodatno uređuju, omogućavaju studentima raznovrsno i kvalitetno obrazovanje.

On je rekao da studenti PMF-a, koliko god se obrazovanje u Crnoj Gori cijenilo ili ne, vjeruju da znanje uvijek nađe pravi put.

Kako je naveo, svjestan svoje uloge u društvu i na tržištu, PMF uvijek radi na usavršavanju, oslanjajući se na ekpertizu svog kadra i znanje svojih postdiplomaca.