Mladi Nikšića

Preduzeće Company M&V, vlasništvo Vasilija Miličkovića, podnijelo je krivičnu prijavu Specijalnom državnom tužilaštvu protiv izvršnog direktora Elektroprivrede, Igora Noveljića, članova borda, kao i NN lica, prenosi CDM.

Riječ je o navodnoj pljački imovine te kompanije u iznosu od 100 miliona eura.

Krivična prijava je podnijeta protiv članova Borda direktora Orestea Bramantija, Massima Tiberga i Francesca Becchellija.

“Organizovana kriminalna grupa ulazi u završnu fazu pljačke državnih resursa – imovine EPCG u visini od oko 100 miliona eura, pa tu namjeru kao akcionar želim preventivno preduprijediti i spriječiti vašim urgentnim djelovanjem“, navodi se u prijavi.

Miličković, koji je predsjednik Udruženja manjinskih akcionara, kazao je da prijavu podnosi zbog osnovane sumnje da su, kao saizvršioci, na organizovan način, zloupotrijebili položaj u privrednom poslovanju.

“Predlažemo da Specijalno tužilaštvo Crne Gore po hitnom postupku otvori izviđaj i spriječi višemilionsku pljačku državne i nas malih akcionara imovine u EPCG, čiji je proces u toku, odnosno spriječi posljedice krivičnog djela koje bi prešle iznos od više desetina miliona eura, a prema navedenim osobama podignete optužnicu”, dodaje se u prijavi.

On je objasnio da su krajem decembra prošle godine Bramanti i biznismen Aco Đukanović uputili pismo predsjedniku Odbora direktora EPCG, Srđanu Kovačeviću i izvršnog direktoru EPCG Toninu Magliu, zavedeno u EPCG kao Zajednički predlog prodaje akcija u Rudniku uglja Pljevlja.

“Na bazi tog pisma – ponude Odbor direktora EPCG, u kome funkcije obavljaju Bramanti, Tiberga i Becchelli, sredinom januara utvrđuje predlog odluke o izražavanju zainteresovanosti za ulazak u vlasničku strukturu Rdunika uglja, koji čini sastavni dio te odluke i upućuju ga Skupštini akcionara EPCG na razmatranje i usvajanje”, podsjetio je Miličković.

Skupština akcionara EPCG je krajem januara po tom, kako je kazao, nezakonitom predlogu, usvojila nezakonitu odluku o izražavanju zainteresovanosti za ulazak u vlasničku strukturu Rudnika uglja kupovinom akcija, pa samim tim i preuzimanje tog preduzeća kao akcionarskog društva, uz zaduženje Odbora direktora i menadžmenta društva da u okvirima svojih nadležnosti sagledaju ponudu posebno u pogledu ponuđene cijene.

“Ova skupštinska odluka je nezakonita jer se radi o konfliktu interesa i kršenju Zakona o javnim nabavkama. Nezakonita je zato što zajednička ponuda dva akcionara sa 51,69 odsto akcija u Rudniku uglja je nedopuštena, prijeteća i ucjenjivačka”, smatra Miličković.

Prema njegovim riječima, nedopušteno je da Bramanti iz A2A, a ujedno i član Odbora direktora EPCG, piše neistinitu ponudu, prijeteći sebi i ostalim članovima iz odbora direktora EPCG da ukoliko u roku 30 dana ne donesu pozitivnu odluku odnosno ne prihvate predlog ponude da EPCG otkupi njihove akcije u Rudniku uglja po 6,5 eura za akciju A2A će zajedno sa Đukanovićem razmotriti druge alternativne načine za ostvarivanje profita iz svojih odgovarajućih udjela u Rudniku.

“Prijetnja i ucjena je nažalost realizovana u roku od 30 dana, kako je u prijetećem pismu i navedeno. Kompletni Odbor direktora koji su zastupali državni kapital na čelu sa Kovačevićem je smijenjen na toj skupštini 31. januara”, rekao je Miličković.

On je dodao da je na toj sjednici ukazano povjerenje pod krivičnom prijavom starim članovima Odbora direktora koji predstavljaju A2A, pa sa novim, poslušnim, na čelu sa novoizabranim Đokom Krivokapićem, pripravnikom iz Pljevalja Emirom Hodžićem, penzionerom, bivšim savjetnikom bivšeg premijera Mila Đukanovića Rankom Milovićem, sadašnjim savjetnikom premijera Duška Markovića provjerenim kadrom Demokratske paritje socijlista (DPS), Ljubom Kneževićem, taj zahtjev će biti usvojen jer podnosioci ponude iz A2A i dalje sjede u Odboru direktora EPCG, a uz provjereni kadar drugog akcionara Aca Đukanovića jasno govori u kom pravcu idu dalje aktivnosti.

“Predstavnici A2A u Crnoj Gori organizovano sa Acom Đukanovićem neistinito u ponudi obrazlažu da Rudnik uglja, koji je pred stečajem, ostvaruje najbolje rezultate u poslovanju u Crnoj Gori, zbog čega nude otkupnu cijenu od 6,5 eura po akciji, što je 50 odsto veće od njihove nominalne vrijednosti. Rudnik uglja je pred stečajem ako se ima u vidu prema podacima završnog računa Rudnika za 2015. godinu govore da je ta kompanija već odavno trebalo da bude u stečaju”, rekao je Miličković.

On je dodao da akcije Rudnika uglja ne vrijede, čak su i negativne.

“Dođe li do realizacije ove ponude i pored svih njenih nezakonitosti i konflikta interesa, EPCG će zbog firme u stečaju pretrpjeti direktnu štetu 35 miliona eura, odnosno 14 miliona za A2A, 4,2 miliona akcionaru Acu Đukanoviću i za ostale akcionare Rudnika uglja 16,8 miliona eura, istovremeno preuzimajući sve obaveze Rudnika prema drugim dobavljačima i državi u visini od oko 50 miliona eura”, naveo je Miličović.

Mediji su, kako je dodao, prethodnih mjeseci obavjestili javnost i Tužilaštvo da se radi o nedozvoljenim, kriminalnim i nedopuštenim radnjama, teškom konfliktu interesa tih osoba, sa prijetnjom da se EPCG-u, gdje je država većinski vlasnik, nanese šteta od oko 100 miliona eura.