Site icon Mladi Nikšića

Kovačević: Opština nastavlja ulaganja u infrastrukturu

Predsjednik Opštine Nikšić, Marko Kovačević, potpisao je sa direktorom Uprave javnih radova Borom Lučićem, ugovore koji se tiču izgradnje lokalne infrastrukture. Kako Opština Nikšić ima dobru saradnju sa Upravom javnih radova, postignut je dogovor, da za određene projekte koje je Opština Nikšić kandidovala, i za koje su se stekli uslovi za realizaciju kroz kaptalni budžet Crne Gore, novčana sredstva za iste budu prenesena Opštini Nikšić, kako bi Opština Nikšić imala mogućnost raspisivanja tendera za sprovođenje istih.

Potpisani ugovori se odnose na sledeće aktivnosti:
– Rekonstrukcija Bulevara 13. jul Nikšić, sa planiranim sredstvima u iznosu od 474.289,69€;
– Rekonstrukcija lokalnog puta Rubeža-Miolje Polje-Morakovo-Nikšić, sa planiranim sredstvima u iznosu od 884.289,69 €; i
– Izgradnja vatrogasno-spasilačkog doma u Nikšiću sa planiranim sredstvima u iznosu od 820.000,00€.
Opština Nikšić nastavlja sa ulaganjem u lokalnu infrastrukturu i ravnomjernim razvojem grada, naveo je predsjednik Kovačević, i izrazio veliko zadovoljstvo zbog dobre saradnje sa UJR.
Potpisivanju pomenutih Ugovora, prisustvovao je i predsjednik Skupštine opštine Nikšić Nemanja Vuković.
Exit mobile version