Nova direktorica JU Centar Ljubović Nina Delević, obavijestila je juče Upravu policije o saznanjima da je unutar ustanove utvrđeno da je više osoba koristilo narkotika.

U saradnji sa inspektorima iz Uprave policije identifikovani su korisnici koji su koristili psihoaktivne supstance, kao i kako je droga dospjela u ovu ustanovu.
“Imajući u vidu da je JU Centar Ljubović ustanova otvorenog tipa, a da je konzumacija psihoaktivnih supstanci u prethodnom periodu prolazila nekažnjavano, samim prijavljivanjem dali smo jasnu poruku da to više ne smije biti praksa ove ustanove”, navodi Nina Delević u saopštenju dostavljenom medijima.
Ona je pozvala sve nadležne, u prvom redu tužilaštvo, da reaguje na podnešene prijave i da pokrene postupke protiv onih koji drogu čine dostupnim korisnicima te ustanove.
“Imajući u vidu kompleksnost problema, cijenimo neopohodnim da se u budućem periodu intenzivira saradnja između institucija na državnom i lokalnom nivou, kako bi se ovakve i slične situacije sistemski rješavale. Prije svega cijenimo da bi od značaja za rješavanje ovoga problema bila neophodna intezivnija saradnja sa Upravom policije, pravosudnim organima, ustanovama iz sistema zdravstvene zaštite i Kakarickom gorom, te da ćemo takav vid saradnje inicirati”, zaključila je Delević.