Bez obzira da li ste roditelj ili ne, svaki slučaj nasilja među djecom iznova alarmira javnost i ukazuje na potrebu sistemske reakcije u suzbijanju te pojave. Problem se može javiti u školi, na putu do škole, igrališta. Gdje god su vršnjaci, potencijalno postoji i vršnjačko nasilje, manje ili više izraženo. Uzroka za vršnjačko nasilje je mnogo, mogu se tražiti na individualnom, ali i na društvenom nivou.

Sociološkinja Mirjana Popović iz Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu pojašnjava da na individualnom nivou korijene vršnjačkog nasilja treba tražiti u porodici, odnosno u emocionalnom odnosu na relaciji roditelj –majka – dijete.

“Ulaskom u društvo kroz vršnjačku grupu, obrazovni sistem i medije bivamo izloženi različitim uticajima, koji nas svakako u značajnoj mjeri profilišu kao ličnosti. Ali, izuzetno je važan, i to treba naglasiti, uticaj porodice i uspostavljanja kapaciteta za ljubav i podršku unutar nje”, objašnjava Popović za Pobjedu.

Popović ističe da je porodica to što nas određuje i gdje određujemo, ,,biramo“ da budemo nasilnici ili zašto ,,pristajemo“ da budemo žrtva.

“Porodica, obrazovni sistem, mediji, odnosno društvo uopšte su prostori koji nas dalje oblikuju kao ličnosti i na tim prostorima možemo tražiti sociološke faktore koji utiču na pojavu vršnjačkog nasilja. U tom kontekstu nameću se značajna pitanja o kojima trebamo razmišljati, kakav je naš odnos prema nasilju uopšte, šta nam medijski sadržaji nude, naročito u odnosu na mlade kao konzumente medijskih sadržaja, šta je sa društvenim mrežama i sadržajima koji se na njima plasiraju”, kazala je Popović.