Ministarstvo prosvjete naložilo je kontrolu u svim privatnim viskokolskim ustanovama u Crnoj Gori, prenose Vijesti.

 

Ministar prosvjete Damir Šehović je naložio inspektorima da provjere da li privatne ustanove visokog obrazovanja imaju dozvole za rad, i da li realizuju akreditovane studijske programe.

On je kazao da nijedan fakultet ili univerzitet neće izbjeći inspekciju jer je namjera Ministarstva da “doprinese povećanju ukupnog kvaliteta visokog obrazovanja u Crnoj Gori”.

“Kako bi nosioci diploma zaista i posjedovali znanja i vještine pomoću kojih bi bili konkurentni na tržištu rada, uputio sam zahtjev Upravi za inspekcijske poslove da izvrši sveobuhvatnu kontrolu privatnih ustanova visokog obrazovanja. Insistiranjem na periodičnim kontrolama ustanova visokog obrazovanja, posebno privatnih, želimo da smanjimo mogućnost za sticanje diploma lošijeg kvaliteta, kojih u Crnoj Gori nažalost ima”, kazao je Šehović.

On je inspektorima dao u zadatak i da prekontrolišu da li fakulteti naplaćuju utvrđene školarine i druge naknade studentima, imaju li opšta akta, vode li propisnu evidenciju, imaju li odluke o izboru u akademsko zvanje za akademsko osoblje i poštuju li prava i obaveze studenata.

“Moramo težiti takvom sistemu visokog obrazovanja koji kvalitetom nastave, organizacijom rada i diplomama može konkurisati ne samo regionu, nego i širem evropskom prostoru”, jasan je Šehović.

Ministar je ranije najavio izmjene Zakona o visokom obrazovanju u drugom dijelu 2017. godine.

Tako će novi Zakon o visokom obrazovanju biti mnogo stroži za one koji se usude da koriste tuđe radove kao svoje, a već je obezbijeđen novac za nabavku softvera za prevenciju plagijata

Biće sagledane i aktuelne procedure osnivanja i ukidanja ustanova, ali i priznavanja inostranih diploma.

On je ranije “Vijestima” kazao da je opravdano mišljenje javnosti da diplome koje se stiču na pojedinim privatnim fakultetima nijesu kvaliteta kakav se očekuje od zemlje, kandidata za EU.

Ministar prosvjete Damir Šehović je prosvjetnim inspektorima dostavio i spisak akreditovanih i licenciranih privatnih fakulteta.

Inspektori će o rezultatima kontrole svih visokoškolskih privatnih ustanova sa spiska izvijestiti ministra prosvjete Šehovića.