Matica crnogorska raspisala je konkurs na temu “Kakvo nam je obrazovanje”, a za najbolje radove koji budu poslati obezbijeđene su novčane nagrade.

Najbolja tri eseja će dobiti vrijedne novčane nagrade. Prvo mjesto na konkursu za najbolji esej uzeće 800, drugo 600 i treće 400 eura. Radovi će biti objavljeni u časopisu Matice crnogorske, a redakcija časopisa zadržava pravo da objavi i ostale eseje koji su poslati, ali se nisu našli među nagrađenima. Pravo učešća na konkursu imaju samo građani do 35 godina.

Iz Matice crnogorske su postavili kriterijume i predstavili pitanja na koja je potrebno odgovoriti u eseju, kako bi se ispunili standardi i kako bi takmičari ušli u najuži krug kandidata za nagrade.

“Prema kriterijumima matematičke, verbalne i naučne pismenosti, usvojenih znanja i vještina učenika koji se tiču realnih životnih situacija, neophodnih za dalje školovanje i kvalitetno učešće u životu,stečeno znanje u našem obrazovnom sistemu je na veoma niskom nivou. Što se može učiniti da se djelotvorno podstakne proces stvaranja obrazovnog sistema adekvatnog zahtjevima savremenosti, da mladim generacijama pomogne da dobiju humaniju, svestraniju i funkcionalniju školu? U kojoj je mjeri osiguran princip pravednosti i jednakih obrazovnih šansi za sve? Koliko je prisutan biznis koji za veliki novac daje lažnu nadu hiljadama mladih i tek rijetkima šansu? Da li škola podstiče spoznaju i kritičko mišljenje, razumije li prirodnu i pozitivnu buntovnost omladine? Mogu li pedagozi i kreatori školskog sistema najzad pronaći zadovoljavajući odgovor na jednostavno đačko pitanje: ‘zašto se nešto uči i čemu to služi’? Kako suštinski promijeniti sistem sa postojećim kadrovima? Kako reformisati školu da odgovara potrebama crnogorskog društva i afirmiše vrijednosti crnogorske istorije, tradicije i kulture?”, navodi se u saopštenju Matice crnogorske.

Esej treba da sadrži do 10.000 riječi, uz korišćenje relevantne literature i odgovarajuće metodologije, uz obavezan sažetak na nekom od stranih jezika.

Rok za slanje radova je do 01. oktobra, a esej sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu Matice Crnogorske, koja se nalazi u Podgorici, u Beogradskoj ulici.

Radovi se šalju u tri štampana primjerka, kao i u PDF format na cd-u. Pošiljke moraju biti pod šifrom, a u posebnoj koverti treba da se nalaze radna biografija i kontakt.