Ukupan dug po osnovu koncesione naknade za korišćenje šuma na analitičkim karticama svih poreskih obveznika na dan 4.6.2020. godine iznosi 9.620.947 eura, pokazuju zvanični podaci Uprave za šume.

Raduje podatak da su koncesionari za prvih pet mjeseci od obračunatih 290.752 eura koncesija sve platili.
U Izvještaju koji je Vlada usvojila u četvrtak konstatuje se da se dug sastoji od krajnje spornih do nespornih potraživanja, pa je veliko pitanje koliko će se novca moći naplatiti od koncesionara.
Od većih spornih potraživanja, firmi koje su neaktivne ili su u stečaju, najviše duguju kompanije: “MI-RAI” iz Nikšića 447.313 eura, “Brezna”, Plužine, 332.909 eura, “Wood” sa Žabljaka 377.602 eura, podgorička “Karapidis Bross Co-Spaik” 207.343 eura i “REZ” iz Rožaja sa dugom od 158.497 eura.
Sporna potraživanja se odnose i na dugovanja po osnovu naknade za korišćenje šuma koja datiraju još iz vremena funkcionisanja akcionarskih preduzeća u državnom vlasništvu, koja su kasnije bila predmet privatizacije ili stečaja.
Kao primjer navodi se nekadašnja Ad “Korporacija Jakić”, Pljevlja, koja duguje 714.620 eura.
Uprava za šume je izračunala da je ukupni iznos ovih spornih potraživanja 1,87 miliona eura.
Pojedinačno, ubjedljivo najveći dužnik je kompanija “Vektra Jakić”, vlasništvo podgoričkog biznismena Dragana Brkovića, koja za koncesije, prema Vladinom dokumentu, duguje čak 6,39 miliona eura.
Uprava za šume je zbog poreskog duga pokrenula proces raskida ugovora sa pljevaljskom kompanijom.
“Koncesionar d.o.o. ‘Vektra Jakić’ Pljevlja, na dan 30.4.2020. godine, bez kamata zbog kašnjenja dospjelih obaveza koju obračunava Poreska uprava, duguje ukupno 6.392.405 eura. Ovom koncesionaru zbog neizmirivanja poreskih obaveza, Poreska uprava je raskinula rješenje o reprogramu poreskih potraživanja od 11. aprila 2017.godine, kojim je bilo odloženo plaćanje obaveza po osnovu koncesione naknade iz prethodnih godina, u ukupnom iznosu od 3.477.462 eura. Takođe, Uprava za šume je za ovog koncesionara zbog nepoštovanja ugovorenih obaveza pokrenula postupak raskida istog”, navodi se u Izvještaju Uprave za šume.
U Izvještaju su navedena i sigurna potraživanja u iznosu 617. 568 eura koja će, prema dokumentu, Poreska uprava sigurno naplatiti.
“Sigurna potraživanja u ukupnom iznosu od 617.568 eura odnose se na dugovanja aktivnih korisnika šuma po osnovu naknade za korišćenje šuma čije izmirenje obaveza očekujemo u toku juna tekuće godine. Napominjemo da korisnici izmiruju prispjele obaveze putem rješenje o povraćaju PDV-a, te zbog toga dolazi do odstupanja kašnjenja od dinamike plaćanja”, kaže se u Izvještaju.
Uprava za šume je u Izvještaju navele kako obezbjeđuje garancije.
“Shodno odredbama ugovora o davanju prava na korišćenje šuma i izgradnji i održavanju šumskih saobraćajnica, prije potpisivanja Priloga ugovora o zaduženju za 2020. godinu, obezbijeđene su bankarske garancije kao sredstva finansijskog obezbjeđenja za uredno izvršenje obaveza iz ugovora i to za sljedeće koncesionare: d.o.o. Pelengić Trade; d.o.o. Šik Poljimlje, Berane; d.o.o. Boj Komerc, Andrijevica; d.o.o. Šik Lim, Bijelo Polje i d.o.o. Trudbenik, Mojkovac. Bankarske garancije su predate Službi za finansije koja je zadužena za upravljanje i naplatu istih”, poručuje se u Izvještaju.
Ono što raduje je da ukupno dospjela dugoročna koncesiona naknada za pet mjeseci 2020. godine iznosi 290.752 i da je sva naplaćena. To praktično znači da država, konačno, počinje da uvodi red u oblast koncesija.
Izvor: Dnevne novine