Iz nikšićkog odbora Velike koalicije Ključ u srijedu su najavili da će podnijeti krivičnu prijavu Specijalnom tužilaštvu protiv odgovornih u DOO “Parking servis” zbog nezakonitog zapošljavanja 12 lica, piše DAN.

Kako navode u saopštenju, da se nezakonitosti utvrde nijesu pomogle ni inspekcijske kontrole koje su izvršene na zahtjev članice Opštinskog odbora Demosa. Inspekcija rada je već jednom vršila nadzor, ali je, kako saopštavaju iz Ključa, konstatovala da za spornih 12 novih radnika “javno oglašavanje ne predstavlja konstitutivni element zakonito zasnovanog radnog odnosa osnovom odredaba Zakona o radu i zakona o zapošljavanju Crne Gore”, te stoga i nijesu utvđene nepravilnosti prilikom njihovog zaposlenja. Inspekcija tada, na zahtjev Demosa, nije navela članove zakona na osnovu kojih su iznesene konstatovane tvrdnje da javno oglašavanje nije uslov zakonitog zasnovanog radnog odnosa, te ni zbog čega inspektor nije preduzeo mjere u skladu sa članom 26. i 27. Zakona o zapošljavanju koji upravo propisuje da je poslodavac dužan da slobodna radna mjesta prijavi Zavodu za zapošljavanje. Ponovljena kontrola Inspekcije rada od 19. septembra, ističu iz koalicije Ključ, utvrđuje isto što i prethodna, pa iz tog političkog saveza pitaju na koji način se onda biraju kandidati za pojedina radna mjesta.

“Inspektor rada i u ponovljenom postupku smatra bespotrebnim javno oglašavanje za slobodna radna mjesta, pa se samim postavlja pitanje ima li svrhe i kontrolisati da li to lice, koje je direktor primio bez oglasa po rodbinskoj, političkoj ili drugoj liniji, ispunjava uslove predviđene zakonom. Konstatacija da je “diskreciono pravo poslodavca koga će izabrati od kandidata koji ispunjavaju uslove” je neshvatljiv, a jer ako nema javnog oglašavanja, ako poslodavac može da bez oglasa prima koga hoće, odakle onda kandidati? Gdje je ta ponuda radne snage, da li berzu rada čini partijska lista vladajuće stranke pa da se iz nje može odabrati kandidat koji ispunjava opšte i posebne uslove, a ne Zavod za zapošljavanje”, saopštili su iz Ključa.

U nikšićkom “Parking servisu”, čiji je osnivač Opština, u obavještenju o izvršenom inspekcijskom nadzoru koje je potpisala inspektorka rada Tamara Govedarica navedeno je da su ugovori na određeno vrijeme od tri mjeseca zaključeni sa dvanaest radnika. Svi ti ugovori zaključeni su na period od prvog septembra do prvog decembra ove godine, i u pitanju su radna mjesta poslovnog sekretara, kontrolora, knjigovođe, operatera, te referenta za opšte i pravne poslove.

Iz Ključa naglašavaju da je inspektor u obavještenju navela da je “jedino mogla preduzeti mjere u situaciji da neko od zaposlenih ne ispunjava ulove predviđene Zakonom o radu i posebne uslove predviđene zakonom i drugim propisima i aktom sistematizacije”.

Ipak, za razliku od prethodne kontrole, navode iz Ključa, ovom inspecija utvrđuje nepravilnosti i ukazuje odgovornom licu na obavezu prijavljivanja radnih mjesta, radi praćenja ponude i tražnje, i nalaže da o tome obavijesti isnpekciju u roku od sedam dana.

“Inspektor je u ponovljenoj kontroli morao da, shodno članu 67 Zakona o zapošljavanju, kazni “Parking servis” i odgovorno lice, odnosno direktora, jer je više puta sklapao ugovore o radu na određeno vrijeme, a jednom čak poslije izvršene prve inspecijske kontrole, čime se višestruko i u produženom trajanju ogriješio o odredbe zakona, a ne da preventivno djeluje i ukazuje da se otklone nepravilnosti”, smatraju u Ključu.

D.D.