Mladi Nikšića

Književno veče akademika Zuvdije Hodžića biće održano u utorak, 12. decembra u 20 časova, u koncertnoj sali Muzičke škole Dara Čokorilo, u okviru XX Nikšićkih književnih susreta. 

Ulaz je slobodan.

Moderator večeri je mr Aleksandra Vuković. Odlomke iz knjiga čita Mihailo Perošević. Muzička pratnja povjerena je: Kristini Šćepanović i Draganu Martinoviću učenicima Srednje muzičke škole “Dara Čokorilo” iz Nikšića. Organizator događaja je JU Narodna biblioteka “Njegoš” Nikšić, a u okviru Programa podrške razvoju kulture u Nikšiću.

Zuvdija Hodžić rođen je 1943. godine u Gusinju. Od 1962. godine živi u Titogradu, gdje radi kao novinar Titogradske tribine, a zatim u Domu omladine Budo Tomović. Završio je Filološki fakultet u Prištini. Bio je sekretar Saveza omladine Titograda, urednik Titovog pionira, zamjenik direktora i glavnog urednika INDOK-CENTRA i Titogradske tribine, zamjenik glavnog urednika Stvaranja. Bio je predsjednik Skupštine Republičke zajednice kulture Crne Gore, poslanik u Skupštini Crne Gore, odbornik u Skupštini opštine Podgorica, predsjednik Književne omladine Crne Gore, starješina Škole Saveza izvidjača Crne Gore. U OEBS-ovoj Školi za Rome predavao je kulturu, književnost i tradiciju Roma. Potpredsjednik je SUBNOR-a i antifašista Crne Gore, predsjednik Upravnog odbora Centra za iseljenike Crne Gore, glavni urednik časopisa Kod, urednik časopisa Almanah, čiji je jedan od osnivača i revije Putovanja. Član je Crnogorskog društva nezavisnih književnika i Matice crnogorske od njihovog osnivanja. Generalni je sekretar Crnogorskog PEN centra. Ima status istaknutog stvaraoca u kulturi. Objavio je knjigu poezije Na prvom konaku, knjige pripovjedaka Gluva zvona i Neko zove, romane Gusinjska godina i Davidova zvijezda, knjigu putopisa i reportaža Jedan dan života, kao i veliki broj esejističkih tekstova iz književnosti i umjetnosti. Romani i knjige pripovjedaka objavljeni su mu na albanskom, a Davidova zvijezda i na poljskom, slovenačkom i italijanskom jeziku. Dobitnik je Trinaestojulske nagrade, Nagrade oslobođenja Titograda, nagrade Pero Ćamila Sijarica, Nagrade oslobođenja Plava. Trostruki je pobjednik festivala mladih pjesnika Jugoslavije Majska rukovanja, pobjednik jugoslovenskog festivala poezije Potkozjačke večeri u Kumanovu, festivala u Nikšiću, Beogradu, dobitnik sedam prvih nagrada na republičkim i saveznim konkursima Savjeta omladine Crne Gore. Bio je član Komisije za izradu nastavnog plana i programa za maternji jezik i književnost za osnovnu i srednju školu u Crnoj Gori i član Recenzentske komisije za čitanke i udžbenike maternjeg jezika. Zastupljen je u više antologija proze i poezije, u lektiri za osnovnu i srednje škole i studije književnosti u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Bavi se i likovnom djelatnošću – crtanjem i grafikom. Imao je više samostalnih izložbi. Objavio je monografije crteža i zapisa Podgoricom starom i Otkrivanje zavičaja. Zapažene rezultate postizao je i u sportu, posebno u džudu. Nosilac je crnog pojasa. Živi u Podgorici.

Za vanrednog člana CANU izabran je 29. novembra 2011. godine.