Dan kada je na krstu stradao Isus Hrist najtužniji je dan u hrišćanstvu, a za katoličke vernike, Veliki petak je dan posta i nemrsa, što potvrđuju svedočanstva iz drugog vjeka.

To je jedini dan u godini kada nema svete mise, ali se u crkvama posle podne čita Križni put – odnosno put stradanja Hristovog.
Održava se i posebna spomen-molitva – “Muke Gospodnje”. Sledi klanjanje Svetom krstu, molitva vernika i pričešćivanje.
Ne zvone zvona, nema sviranja ni pevanja.
Katolička crkva na Veliki petak posebno spominje umiruće, stare i bolesne.