Elektronska mreža

Kalkulatoru, web aplikaciji za pomoć korisnicima prilikom izbora elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori, je tokom prošle godine pristupilo 25,26 hiljada korisnika, kroz 421,08 hiljada sesija.

Iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP), koja prati korišćenje te aplikacije i priprema statističke izvještaje, saopšteno je da je prosječno vrijeme zadržavanja na toj internet stranici po korisniku, tokom prošle godine, bilo 3,8 minuta.

„Kalkulator je interaktivni alat za poređenje ponuda javnih elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori, u dijelu fiksne i mobilne telefonije, usluga pristupa internetu, distribucije TV i radio programa (AVM sadržaja) i kombinovanih paketa navedenih usluga“, navodi se u saopštenju.

Kalkulator je dostupan od 22. marta 2016. godine na internet adresi kalkulator.ekip.me.

„Kalkulator korisniku pomaže prilikom izbora elektronske komunikacione usluge, koja odgovara njegovim potrebama. Kalkulator ima informativni karakter. Zasniva se na podacima o cijenama i opisu usluga koje unose operatori elektronskih komunikacija“, rekli su iz EKIP-a.

Da bi uporedio troškove za određenu uslugu, korisnik prvo mora unijeti svoje zahtjeve, na osnovu kojih će mu Kalkulator ponuditi tarifne pakete.

„Postoje dva načina unosa, jednostavan i detaljan. Kod jednostavnog unosa, korisnik unosi manje podataka i primjenjene su određene pretpostavke, zasnovane na podacima o prosječnoj potrošnji korisnika u Crnoj Gori za izabranu uslugu. Za definisanje raspodjele saobraćaja prema konkretnim destinacijama, koristi se detaljan unos“, rekli su iz EKIP-a.

Kalkulator korisniku, na osnovu podataka o željenoj elektronskoj komunikacionoj usluzi koje unosi korisnik i podataka koje su unijeli operatori elektronskih komunikacija, daje rang listu najpovoljnijih usluga iz ponude operatora, koje odgovaraju zahtjevima korisnika.

„Rezultati dobijeni uz pomoć Kalkulatora ne predstavljaju mjesečne račune za korišćenje javnih elektronskih komunikacionih usluga. Za stvarni proračun, dobijanje ponude i zaključenje ugovora korisnik je dužan da se obrati direktno operatoru elektronskih komunikacija koga je korisnik izabrao na osnovu preporuke/proračuna Kalkulatora“, navodi se u saopštenju.

Operatori elektronskih komunikacija unose u aplikaciju podatke o cijenama, uslovima i opisu usluga koje nude, a Agencija, u skladu sa dešavanjima na tržištu (novim ponudama operatora) daje odobrenje na unijete podatke ili ih operatoru vraća na doradu, ukoliko komparacijom sa podacima i cijenama u cjenovniku operatora utvrdi da unos podataka i uslova nije tačan.

„Na taj način Agencija obezbjeđuje da korisnik koji pristupi kalkulatoru raspolaže sa tačnim informacijama i podacima“, zaključuje se u saopštenju.