Site icon Mladi Nikšića

JU OŠ ,,Radoje Čizmović” zapošljava vozača/icu kombija

JU OŠ ,,Radoje Čizmović” iz Nikšića, raspisala je konkurs za radno mjesto vozač/ica kombija. Konkurs je raspisan 30.09.2022.

Potreban je jedan izvršilac, na određeno vrijeme, a najduže do 31.08.2023. godine.

Kandidat/kinja treba da ispunjava sljedeće uslove:
-završena srednja škola III ili IV1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija
-položen vozački ispit za vozača „D“ kategorije
-tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Trajanje konkursa je 15 dana.
Više informacija možete dobiti na mejl adresi: os.radojecizmovic@t-com.me ili pozivom na broj telefona: 040/258-239
Exit mobile version