JU OŠ “Mileva Lajović-Lalatović” raspisuje konkurs za nastavnika/cu njemačkog jezika.

Potreban je jedan izvršilac.
Uslovi: nastavnik njemackog jezika, položen stručni – pripravnički ispit, fakultet za obrazovanje nastavnika odgovarajuće oblasti (profila),VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija podnivo jedan odnosno podnivo dva (240 odnosno 300 kredita CSPK-a), u skladu sa posebnim propisom. – položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama, – dozvola za rad (licenca); – crnogorsko državljanstvo. – opšta zdravstvena sposobnost – da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.
Oglas je objavljen 29. Novembra Rok za prijavu je 15 dana od dana raspisivanja konkursa.

Kontakt podaci poslodavca:
040/242-976
Fax 242-976