JU OŠ Mileva Lajović Lalatović raspisuje konkurs za anistenta u nastvi.
Potreban je jedan izvršilac.
Uslovi: SŠS-IV, najmanje IV nivo Nacionalnog okvira kvalifikacija , podnivo jedan (240 CSPK-a) , da je lice pohađalo obuku stručnog usavršavanja i da posjeduje sertifikat za rad sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama , crnogorsko državljanstvo , opštu zdravstvenu sposobnost i da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, opšti uslovi.
Oglas je objavljen 29. Novembra Rok za prijavu je 8 dana od dana raspisivanja konkursa.

Kontakt podaci poslodavca:
040/242-976
Fax 242-976