Site icon Mladi Nikšića

JU OŠ “Mileva Lajović Lalatović” potreban/na profesor/ica ruskog jezika i književnosti

oglas za posao

 

JU OŠ “Mileva Lajović Lalatović” raspisuje oglas za profesora/icu ruskog jezika i književnosti. Potreban je 1 izvršilac, na određeno vrijeme, a radno vrijeme je puno. Konkurs je raspisan 20. aprila i trajaće 15 dana.

Kandidat/kinja za profesora/icu ruskog jezika i književnosti treba da ispunjava sljedeće uslove:
– fakultet za obrazovanje nastavnika odgovarajuće oblasti (profila), VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija podnivo jedan odnosno podnivo dva (240 odnosno 300 kredita CSPK-a), profesor ruskog jezika i književnosti, Stepen specijaliste ( Spec.art.) ruski jezik i književnost, u skladu sa posebnim propisom.
-položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama, -dozvolu za rad (licenca);
-crnogorsko državljanstvo -opštu zdravstvenu sposobnost
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.
Napomena: Svi kandidati osim posebnih, moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u okvirnom dijelu pod naznakom opšti uslovi. Dokaze o ispunjenosti uslova, kandidati mogu dostaviti u formi originala ili ovjerene fotokopije, s tim što se kao dokaz o državljanstvu može dostaviti uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena kopija biometrijskre lične karte, kao dokaz za opštu zdravstvenu sposobnost uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, a kao dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak uvjerenje nadležnog suda. Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju na adresu: JU OŠ „Mileva Lajović Lalatović ” Nikšić, Vuka Karadažića 104.

Zainteresovani kandidati za više informacija mogu pozvati na broj telefona: 040/242-976

Exit mobile version