mladi niksica

Nijedna operacija ugradnje mehaničkog srca još nije zakazana u Kliničkom centru.

Nekoliko pacijenata, u terminalnom stadijumu srčane insuficijencije, nalaze se u obradi i pripremi za eventualnu intervenciju, prenosi Antena M.

Tim crnogorskih ljekara spreman je da u Kliničkom centru ugrađuje pumpe za mehaničku potporu srčane slabosti.
Direktor Centra za kardiohirurgiju KCCG, Aleksandar Nikolić rekao je ranije da se crnogorski tim, koji se obučavao u Hrvatskoj, sada spreman da taj program primjenjuje i u Crnoj Gori.

Tehnološki uslovi su ispunjeni.

“S obzirom da se radi o jako malom broju pacijenta nastojaćemo da zbrinemo sve kojima je ovaj modalitet liječenja neophodan”, rekao nam je direktor Klinike za bolesti srca mr sci. dr Nebojša Bulatović.
Koliko novca je potrebno za ovu vrstu operacije, objasnio je Bulatović.

“Troškovi ovog vida liječenja treba da budu isprojektovani a pacijenti, kao i u našem okruženju, u svakom slučaju neće participirati u troškovima navedene intervencije. Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore i Ministarstvo zdravlja su institucije koje će definisati troškove ovih procedura”, rekao je Bulatović.

U Kliničkom bolničkom centru KBC “Rebro“ u Zagrebu, 3. avgusta, ljekari Kliničkog centra Crne Gore iz Podgorice, u saradnji sa ljekarima iz zagrebačkog centra, uspješno su crnogorskom osiguraniku implantirali (ugradili) mehaničku pumpu, tj. mehaničko srce.

U izvođenju ove zahtjevne kardiohirurške intervencije ravnopravno je učestvovao naš i zagrebački tim ljekara.
Srčanu pumpu su implantirali kardiohirurzi doc. dr Aleksandar Nikolić, načelnik Centra za kardiohirurgiju KCCG, prof. dr Bojan Biočina, predstojnik Klinike za kardiokirurgiju, doc. dr Hrvoje Gašparović i dr Mate Petričević iz KBC-a „Rebro“.

Anesteziolozi dr Siniša Drekalović iz KCCG i doc. dr Višnja Ivanćan iz KBC-a „Rebro“, vodili su anesteziju, dok su kardiolozi KCCG, dr Nebojša Bulatović, direktor Klinike za bolesti scra i dr Maja Miročević sa kolegom dr Danijelom Lovrićem iz KBC-a “Rebro“ učestvovali u praćenju bolesnika sa kardiološke strane, što predstavlja značajan dio intervencije.

Z.G.