Novi javni oglas za prodaju imovine Montavar Metalca iz Nikšića, po ukupnoj cijeni od 3,44 miliona eura prošao je bezuspješno, prenosi Mina business. Zaključno sa srijedom i 14h do kada su se mogle dostaviti ponude, na adresi Privrednog suda nije pristigla nijedna ponuda. Otvaranje istih bilo je najavljeno za danas.

Pravo učešća na javnom nadmetanju imali su svi pojedinci i kompanije koji je trebalo da dostave odgovarajuću ponudu. Na prethodnom oglasu za prodaju imovine po početnoj cijeni od 4,42 miliona eura, takođe, nije bilo zainteresovanih. Bile su ponuđene nepokretnosti ukupno vrijedne 2,04 miliona i pokretnosti po cijeni od 1,4 miliona eura.

Nepokretnosti čine zemljište, odnosno 11 parcela ukupne površine 36.000 metara kvadratnih, čija je ukupna vrijednost 693.000 eura.

Prodavali su se i objekti po cijeni od 1,33 miliona eura, koje čine hale mašinske obrade i bravarske radionice, nova hala, upravna zgrada, portirnica, plinska i kompresorska stanica i kotlarnica.

Nepokretnosti čine i saobraćajnice unutar proizvodnog kompleksa, koje se prodaju za 7.000 eura i ograda oko proizvodnog kompleksa koja se prodaje po cijeni od 5,25 hiljada eura.

Pokretnosti ponuđene na prodaju čine repromaterijal, alat i pribor, nedovršena proizvodnja, investiciona ulaganja i oprema koja se prodaje za 1,4 miliona eura.