Biljana Joksimović

Biljana Joksimović imenovana je za vršiteljku dužnosti direktorice Zavoda za školstvo, pošto je sa funkcije direktora razriješen Rešad Sijarić.

U dokumentu na sajtu Vlade navodi se da je Joksimović master učiteljica, a imenovana je na predlog ministarke prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesne Bratić.
Ministarka je u obrazloženju za razrješenje dosadašnjeg direktora navela da je Sijarić prekršio nekoliko odredaba Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju.
„Rješenjem Vlade Crne Gore broj 07-626/3 od 16. marta 2017. godine, Rešad Sijarić je imenovan za direktora Zavoda za školstvo. U navedenom rješenju, navodi se da je isti, imenovan od strane Ministra prosvjete, kao jedan od kandidata koji je imao najbolje rezultate na objavljenom konkursu. Članom 40 stav 1 tačka 7 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Sl. list CG“ broj 49/7, 4/8, 21/9, 45/10, 73/10, 40/11, 45/11, 36/13, 39/13, 44/13, 47/17, 59/21, 76/21 i 146/21) je, između ostalog, određeno da je nadležnost Zavoda za školstvo da obavlja istraživanje. Imenovani direktor Zavoda, u pogledu postojanja ove nadležnosti i novac, direktor Zavoda je bio dužan da isto zvanično objavi, kako bi sa rezultatima bili upoznati građani i stručna javnost, odnosno lica na koja se samo istraživanje odnosilo”.
Međutim, kako je kazala, Sijarić u svom radu nikad nije objelodanio navedeno istraživanje, obzirom da su učenici i roditelji “izrazili negativan stav prema organizaciji učenja na daljinu”.
“Prednje, direktor Zavoda nije objavio usled predizborne kampanje, kom prilikom je isti ocijenio da objavljivanje takvog akta može imati negativan uticaj na političko djelovanje, čime je prekršio odredbe člana 4 Zakona o državnoj upravi, koja garantuje političku neutralnost i nepristrasnost. Takođe, školska 2020/2021 godina, otpočela je bez ikakvih stručnih priprema, bez korišćenja rezultata istraživanja iz predhodnih godina, te je direktor Zavoda, u nedostatku evaluativnih istraživanja i temeljnih priprema, shodno sopstvenom nahođenju, izvršio organizaciju nastave na period centralnog godišnjeg planiranja, koje je rađeno prije skoro pedeset godina.
Postupajući na prednje navedeni način, škole su izgubile minimum autonomije, a direktorima škola, kao rukovodiocima, oduzeta su sva ovlašćenja i odgovornost”, dodala je Bratić.
Nastavnicima je, kako je navela, oduzeta autonomija, a stručnim organima zakonska ovlašćenja da vrše izbor ciljeva i ishoda na osnovu predmetnih programa.
Nadalje, od trinaest nadležnosti ovog Zavoda, pet nadležnosti uopšte nije zastupljeno u praksi, i to: praćenje, analiza i razvoj obrazovnog sistema; istraživanja i praćenja eksperimenata u oblasti obrazovanja; savjetodavni karakter, sa akcentom na primjenu novih obrazovnih programa; praćenja i upoznavanja obrazovnih rješenja u drugim zemljama, komparativne analize primjene novih obrazovnih programa sa postojećim; pripreme, evaluacije i uvođenja obrazovnih programa, kataloga i standarda znanja”.
Najflagrantniji primjer zloupotrebe i kršenja zakona, ističe Bratić, izvršen je prilikom “falsifikovanja Izvještaja o utvrđivanju kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada u JPU ‘Đina Vrbica’, koji je sačinjen od strane prosvetnih nadzornika, a sve u skladu sa zakonom”.
“Predmetni Izvještaj imao je izuzetno negativne osvrte na kvalitet rada u ustanovi. Direktor Zavoda za školstvo falsifikovao je Izvještaj, prepravljajući i sadržaj i krajnju ocjenu, predhodno tajno falsifikujući pisarnicu Zavoda i zamjenjujući prvobitno sačinjen izvještaj novim. O prednjem svjedoči i činjenica, da samo Izvještaj o radu JPU ‘Đina Vrbica’ nije javno objavljen na sajtu Zavoda, iako je to zakonska obaveza. Za istaći je i plagiranje predmetnih programa 2017. godine”, dodaje ministarka.
Podsjeća i da su predmetni programi za 2017. godinu “identično prepisani” iz programa u Hrvatskoj, o čemu je, kako je kazala, šira javnost bila upoznata. Tom prilikom je, smatra Bratić, direktor Zavoda za školstvo” svjesno i sa umišljajem, a usled nedostatka stručnih znanja, unizio crnogorski obrazovni sistem”.
“Za navedeni postupak, direktor Zavoda je čak pohvaljen i nagrađen stambenim kreditom u vrijednosti od 40.000 €. Iako je shodno Opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju, Zavod nadležan da resornom Ministarstvu delegira ideje i upućuje inicijative o svim stručnim pitanjima i rešenjima, direktor Zavoda za školstvo je ovu nadležnost prenio na samo Ministarstvo, bez ikakvog zakonskog utemeljenja. Stanje u prethodnom sistemu je bilo da resorno Ministarstvo, Zavodu za školstvo delegira ideje i inicijative, kako bi Zavod o istima odlučivao. O prednjem svedoče upravo gore pomenuti Planovi i predmetni programi za 2017. godinu, koji su izvršeni od strane Zavoda za školstvo, iako su u isključivoj nadležnosti resornog Ministarstva. U pogledu nadležnosti Zavoda za donošenje Metodologije za utvrđivanje kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada i Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu utvrđivanja kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada, a shodno članu 40 stav 1 tačka 1 i 2 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, treba istaći da predmetni akti nikada nisu doneseni, a svi zakonski rokovi su protekli. Prednjim je prekršena odredba člana 40 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju. Na osnovu navedenog, nesporna je činjenica da je direktor Zavoda za školstvo Rešad Sijarić, svojim djelovanjem prekršio nekoliko odredaba Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, te predlažem da ga Vlada Crne Gore razriješi dužnosti direktora“, zaključila je ministarka Bratić u predlogu za razrješenje Sijarića.
U predlogu za imenovanje v.d. direktorice navela je:“Članom 61 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, propisano je da u slučaju prestanka mandata starješini organa uprave, odnosno službe ili licu koje vrši poslove visokog rukovodnog kadra može se odrediti vršilac dužnosti do imenovanja, odnosno postavljenja u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci. Vršioca dužnosti određuje organ nadležan za imenovanje, odnosno postavljenje starješine organa uprave, odnosno službe ili lica koja vrše poslove visoko rukovodnog kadra. Za vršioca dužnosti odrediće se državni službenik iz organa državne uprave, odnosno službe ili pravnog lica iz člana 3 stav 2 ovog zakona u kojem se određuje vršilac dužnosti, ili lice van organa državne uprave, odnosno službe ili pravnog lica iz člana 3 stav 2 ovog zakona u kojem se određuje vršilac dužnosti, koji ispunjava uslove propisane za starješinu organa uprave, odnosno službe ili za radno mjesto visokog rukovodnog kadra za koje se određuje. Za vrijeme vršenja dužnosti, vršilac dužnosti ima ovlašćenja, prava, obaveze i odgovornosti starješine organa uprave, odnosno službe ili lica koje vrši poslove visokog rukovodnog kadra. Saglasno navedenom zakonskom propisu, i predmetnim zahtjevom, predlažem da se Biljana Joksimović, master učiteljica odredi za vršioca dužnosti direktorice Zavoda za školstvo, do imenovanja direktora/ice Zavoda za školstvo u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci“.
Izvor: Vijesti