"Sutjeska" dočekuje "Ibar"

 

Opština Nikšić u saradnji sa Ministarstvom sporta i mladih organizuje manifestaciju “Dan Sporta”, koja će se održati dana 04. marta 2020. godine (srijeda), sa početkom u 11 časova, u Dvorani Sportskog centra Nikšić.

S tim u vezi pozivaju sve sportske organizacije sa teritorije opštine Nikšić koje su uskladile svoj rad, shodnu članu 143 Zakona o sportu, da se prijave za učešće na ovoj manifestaciji.

Sve informacije u vezi prijave za učešće mogu se dobiti u prostorijama Sektora za sport, koje se nalaze u zgradi Komunalnog preduzeća (ul. Dragice Pravice br.5), ili na broj telefona: 040/243-951.

loading…