Maja Ajković, javni izvršitelj iz Nikšića, najavila je podnošenje krivičnih prijava i građanske tužbe protiv svih osoba koje su u prethodnim danima iznosili uvrede i neistine vezanih za njeno ime. Ona ističe da je Vaso Terić lično potpisao sudsko poravnanje kojim se obavezao da će iseliti iz montažnog objekta, koji je dobio na privremeno korišćenje od strane Sab security iz Herceg Novog. Navodi da je Terićevo prebivalište zapravo, prema obavještenju Uprave policije Nikšić, u selu Duga, te da je na toj adresi njemu uručen svaki poziv i akt javnog izvršitelja. Na licu mjesta u objektu iz kog se iseljava dužnik, prilikom iseljenja, a i na ranijim ročištima, nijesu zatečene nikakve lične stvari Terića što, dodaje Ajković, potvrđuje da on tu ne živi. Dodaje i da u objektu nema struje ni vode, te da se jasno vidi da niko ne živi u njemu.
Njeno saopštenje prenosimo u cjelosti
Predmetni postupak izvršenja je dobio pretjeranu i, rekla bih, nezasluženu pažnju medija, a potom i građana. Pri tom, pojedini mediji su prenijeli informaciju o iseljenju, prikazujući izvršnog dužnika kao žrtvu postupanja vlasnika nekretnine i javnog izvršitelja koji nema milosti i osjećaja za patnje nesrećnog čovjeka, koji je izbačen na ulicu. Ročište za iseljenje je praćeno od strane velikog broja građana, porodica koje žive u preostalim nekretninama vlasništvo izvršnog povjerioca, koji su, očigledno, lično zainteresovani za ishod postupka zbog činjenice da ih čeka ista sudbina.
Informacija o iseljenju je prenesena i preko društvenih mreža, uz naglasak na „nehumano“ postupanje Javnog izvršitelja Maje Ajković, gdje je događaj, na najgrublji način zloupotrebljen, iskonstruisan i komentarisan na način koji ne odgovara činjeničnom stanju, pa se komentari svode na najgore moguće uvrede i blaćenje javne izvršiteljke Maje Ajković i iznošenje najgrubljih neistina, vulgarnih epiteta, kojima se vrijeđa dostojanstvo i čast javne izvršiteljke, prvo kao službenog lica koje vrši javna ovlašćenja, a potom i kao čovjeka, odnosno žene.
Na taj način su do velikog broja ljudi došle netačne informacije vezane za postupanje Javnog izvršitelja, kao i veliki broj uvreda i neistina, iznesenih na račun Maje Ajković.
Međutim, građani nemaju pravu sliku činjeničnog stanja. Smatram da iznošenje i pronošenje neistina nije ni u čijem interesu, a pogotovu ne u interesu tačnog informisanja javnosti.
Zato, radi tačnog informisanja javnosti, želim da saopštim sledeće:
Terić Vaso je lično potpisao Sudsko poravnanje kojim se obavezao da će iseliti iz montažnog objekta, koju je dobio na privremeno korišćenje od strane pravnog prethodnika izvršnog povjerioca.
Javni izvršitelj je dana 28.06.2021. godine, donijela je Rješenje o izvršenju i podučila Terića da može da iskoristi svoje zakonsko pravo na prigovor, što on nije učinio, uz komentar da ga ne interesuje. Prigovor je mogao biti izjavljem i jednom rečenicom u rukopisu, bez angažovanja stručnog lica, ali dužnik nije bio voljan bilo šta da učini, pa je Rješenje postalo pravosnažno.
U postupku su preduzete sve radnje u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbjeđenju.
Ročište na kome je izvršni dužnik iseljen je TREĆE ročište za iseljenje od početka postupka. Na svakom ročištu dužnik je podučavan da koristi svoja zakonska prava, te da uporedo traži rješenje od nadležnih institucija i sl, ali isti nije bio zaiteresovan, s tim što NIJE IMAO NIKAKVIH PRITUŽBI NA RAD JAVNOG IZVRŠITELJA.
Posebno želim da naglasim da javni izvršitelj NIKADA nije uručila poziv izvršnom dužniku na adresu objekta iz koga se iseljava, i NIKADA NIJE zatekla izvršnog dužnika u navedenom objektu, jer Terić nema na toj adresi ni prebivalište ni boravište. Naime, prebivalište dužnika je zapravo, prema obavještenju Uprave policije PJ Nikšić, u selu DUGA. Na toj adresi je izvršnom dužniku uručen svaki poziv i akt javnog izvršitelja, pa je jasno da izvršni dužnik ne živi u objektu kojeg je trebalo isprazniti, već ŽIVI U SELU DUGA.
Na licu mjesta u objektu iz kog se iseljava dužnik, prilikom iseljenja, a i na ranijim ročištima, nijesu zatečene NIKAKVE LIČNE STVARI izvršnog dužnika, što potvrđuje da on tu ne živi. U objektu nema struje ni vode. U unutrašnjosti objekta se vidi da niko ne živi u njemu.
Dakle, prilikom iseljenja, prvenstveno od strane okupljenih komšija Terića, a i od njega samog je napravljena cijela konstrukcija o „PRINUDNOM ISELJENJU“ čovjeka koji nema gdje da boravi, a zapravo se radi o iseljenju iz objekta lica koje se LIČNO (bez ikakve prinude) obavezalo potpisivanjem Sudskog poravnanja da će dobrovoljno iseliti iz objekta, lica koje nije bilo zaiteresovano da izjavi prigovor na rješenje o izvršenju, lica koje nije imalo nikakvu primjedbu na postupanje Javnog izvršitelja, lica koje, zapravo, NE ŽIVI U TOM OBJEKTU.
Cijelu predstavu su napravili stanari preostalih objekata u vlasništvu SAB SECURITY MONTENEGRO doo, koristeći trenutni postupak koji se vodi protiv Terić Vasa, da bi kroz pritisak javnosti poboljšali svoj položaj lica koja bespravno koriste objekte u svojini drugog lica.
Ovom prilikom molim da se prestane sa zloupotrebama i konstrukcijama usmjerenim na račun Javnog izvršitelja i najavljujem krivične prijave i građanske tužbe protiv svih lica koja su u prethodnim danima iznosili uvrede i neistine vezanih za ime i rad Javnog izvršitelja Maje Ajković.