Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizuje danas, 10. decembra, Javni čas o ljudskim pravima u gimnaziji „Stojan Cerović“ u Nikšiću.

Ministar dr Suad Numanović obratiće se gimnazijalcima/ama u uvodnom dijelu, dok će o ljudskim pravima, u nastavku časa, govoriti njegovi najbliži saradnici/e. Čas je u cilju informisanja mladih generacija o stanju, unapređenju i poštovanju ljudskih prava u Crnoj Gori.

Čas će početi u 09:30, a biće održan u zbornici Gimnazije.