Rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Vladimir Božović i predsjednik Košarkaškog saveza Crne Gore Nikola Peković potpisali su danas Protokol o saradnji kojim će obje društveno odgovorne institucije uspostaviti saradnju kroz djelovanje na realizaciji programa od obostranog interesa.

Prioritetni cilj Protokola usmjeren je ka poboljšanju položaja košarke, kako među studentima, tako i uopšte, razvoja stručnog kadra u košarci, kao i podsticanja većeg stepena edukacije sportista.
Rektor Božović je iskazao zadovoljstvo što će Univerzitet i Košarkaški savez Crne Gore, između ostalog, sarađivati na projektima koji se tiču podizanja nivoa edukacije u sportu, posebno u košarci, kroz primjenu modela cjeloživotnog učenja,
„Lijepi amalgam sportskog duha i obrazovanja rađa plemenitost. Kao što je vama u sportu potrebna stalna edukacija, tako je nama u nauci potreban sportski duh“, rekao je on.
Predsjednik Peković se zahvalio na saradnji i pruženoj šansi da kroz Sporazum koji definiše zajedničke aktivnosti i obaveze sa ciljem podizanja nivoa edukacije sportskog kadra, UCG i KSCG budu jedan tim.
„Nama je potrebno malo nauke, a vama malo sporta, tako da se nadam da ćemo se dopunjavati i ostvarivati zajedno sve buduće ideje. Vjerujem da će ljudi koji žele da se bave sportom prepoznati važnost ovog našeg Sporazuma“.
Kroz saradnju na projektima od zajedničkog interesa predviđena je realizacija aktivnosti koje se tiču sprovođenja procesa licenciranja i sertifikacije stručnog kadra u košarci i kontrole kvaliteta tog procesa, kao i podizanja nivoa svijesti o značaju edukacije sportista. Takođe, pored ostalog, biće obuhaćeno i zajedničko apliciranje za finansiranje projekata kod domaćih i međunarodnih partnera i donatora.
Potpisivanju su prisustvovali generalni sekretar KSCG Darko Ivanović, direktor reprezentacije Filip Patković i predstavnici Studentskog parlamenta UCG na čelu sa presjednikom Sašom Roćenom.