Izrada flajera na temu ,,Digitalno nasilje-stop digitalnom nasilju”

U osnovnoj školi ,,Luka Simonović” đaci osmog razreda sa svojom profesoricom Nadom Orbović obrađuju temu ,,Digitalno nasilje”.

Cilj je promovisanje upotrebe digitalnih tehnologija u procesu učenja jer je evidentno da đeca vole da koriste digitalnu tehnologiju i računarski softver i da bi to trebalo iskoristiti i uputiti ih na pravi način.