Na VII Konvenciji Foruma mladih socijaldemokratske partije koja se održala u gradu pod Trebjesom, izabrano je novo rukovodstvo. Za predsjednicu FM SDP Nikšić izabrana je Elma Adrović, dok su na funkciji potpredsjednika izabrani Suzana Janjušević i Nemanja Grabovica.

Konvenciji je prisustvovao 31 izabrani delegat koji reprezentuje više od 80 članova Foruma mladih SDP Nikšić.
Delegati su na Konvenciji usvojili Program rada u narednom mandatnom periodu.