Skupština akcionara Elektroprivrede (EPCG) izabrala je novi Odbor direktora kompanije, u kojem su Srđan Kovačević, Miodrag Čanović, Ranko Milović, Nikola Martinović, Francesko Becchelli, Andrea Crenna i Lorenzo Giussani.

Iz EPCG je saopšteno da je nakon vanredne sjednice Skupštine održana i konstitutivna sjednica Odbora direktora, u novom sazivu, na kojoj je za predsjednika izabran Srđan Kovačević.

Skupština akcionara je, u skladu sa Statutom kompanije, razriješila prethodne članove Odbora, nakon čega su izabrani novi.