Osnovna državna tužilaštva u Nikšiću i Podgorici istražuju okolnosti pod kojima je Srpska pravoslavna crkva (SPC) prepisala na sebe manastire Ostrog i Kosjerevo, na šta je u krivičnoj prijavi ukazala Crnogorska pravoslavna crkva (CPC).

CPC je podnijela osnovnim državnim tužilaštvima u Podgorici i Nišiću krivične prijave protiv odgovornih osoba u filijalama Uprave za nekretnine u tim gradovima, zbog nezakonitog upisa manastira Ostrog i Kosjerevo i drugih vjerskih objekata i imovine na SPC.

„U Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, u predmetu formiranom po krivičnoj prijavi CPC protiv odgovornih lica Uprave za nekretnine filijala u Nikšiću, zbog navodnog nezakonitog upisa vjerskih objekata na SPC, postupak je u fazi izviđaja“, saopšteno je Pobjedi iz kabineta Vrhovnog državnog tužioca.

Nakon kompletiranja dodatno tražene dokumentacije i prikupljenih obavještenja, kako se navodi, biće donijeta odluka u predmetu.

U dopisu se dodaje da je i u predmetu koji je u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici formiran u vezi provjere nezakonitog upisa Manastira Ostrog na Mitropoliju crnogorsko-primorsku postupak u fazi izviđaja.